• akceptujeme požadavky uživatelů a specifika českých firem 
  • nejvíce užívaný software v zemědělství, nejširší nabídka software
  • využívání nových vědeckých poznatků, spolupráce s výzkumnými ústavy
  • aplikace nových technologií a postupů
  • úzká spolupráce s uživateli
  • pravidelná školení, možnost poradenství a konzultací
  • multilicenční užívání software bez doplatků
  • práce s mapou (off-line i on-line )

Uvádíme vědecké poznatky do praxe

Naše firma spolupracuje s výzkumnými ústavy, zejména pak s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Výzkumným ústavem zemědělské techniky. Tato spolupráce byla oceněna Technologickou agenturou české republiky, a to 1. místem v kategorii „Řešení pro kvalitu života“.

Spolupráce s uživateli

Klademe velký důraz na požadavky uživatelů. Požadavky a připomínky jsou řešeny dle urgentnosti. V případě potřeby rychlé úpravy je tato provedena v průběhu několika málo dnů, ostatní požadavky jsou řešeny v další nové verzi. Tato služba, stejně jako technická podpora, je prováděna bezplatně v rámci „technologické záruky“.

Školení, poradenství a konzultace

Provádíme pravidelná školení pro všechny naše software (většinu zdarma v rámci operačního programu Rozvoje venkova). Konzultace je možné provést u nás ve firmě nebo u zákazníka. Spolupracujeme s dalšími firmami po celé ČR, které poskytují služby k našim software.

Ochrana dat

Data považujeme za firemní obchodní tajemství. Plně respektujeme pravidla GDPR

Multilicenční užívání bez doplatků

V rámci technologické záruky může firma provozovat software na libovolném počtu stanic (serverový provoz) nebo počítačů.

Vyzkoušejte zdarma naše hlavní zemědělské agendy:


Spolupracujeme s:

Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i.
Mendelovou univerzitou v Brně
Českomoravskou mysliveckou jednotou, o.s.