Evidence půdy 2023

nejrozšířenější program pro pachtovní a podpachtovní smlouvy v ČR

nový mapový modul, automatická identifikace parcel do cizích bloků, podpachtovní smlouvy a celá řada novinek

Hledáte spolehlivý program s dobrým a přátelským servisem? Náš software využívá více jak 1000 zemědělských podniků, a to včetně velkých holdingů. S touto evidencí máme zkušenosti již od roku 1990 a neustále přinášíme nové přístupy a pohledy. V této citlivé agendě nejdeme cestou cloudové aplikace, a tak Vám "nekoukáme do karet". Navíc Vám i ohlídáme dražby v zájmových regionech. Vyzkoušet můžete zcela zdarma a rádi Vám pomůžeme i při zavádění programu.

 

automaticky zjišťujeme polohu parcely v bloku, a to i v cizím

Automaticky identifikujeme parcely do produkčních bloků, a to jak do Vašich vlastních, tak do bloků, které užívá jiná firma. Stačí jen zadat parcelu do evidence nebo vybrat příslušný cizí blok. Program automaticky provede identifikaci parcely do bloku. Vždy tedy víte, zda parcela leží ve Vašem produkčním bloku nebo kdo ji užívá. Máte tak vždy aktuální podklad pro pachtovní nebo podpachtovní smlouvy  

nový Mapový modul Vám zobrazí více než parcely

Náš mapový modul pomáhá i manažerům. Barevně Vám rozlišíme právní důvody užívání, zařazení do cizích a vlastních bloků. Mapový modul u nás slouží nejen k zobrazování parcel v půdním bloku, ale je i napojen na manažerské sestavy. Tyto sestavy Vám pomohou při rozhodování a strategii při nákupu a směnách pozemků. Pro zobrazení pozemků a mapové funkce nepotřebujete kupovat žádná data, vše máte hned k dispozici. Zobrazíme Vám tak pozemky, které je třeba řešit, uvidíte jak a v jaké míře máte pokryty produkční bloky pachty, podpachty a vlastnictvím

Sestavit pachtovní a podpachtovní smlouvu je teď ještě snaŽŠí

Na základě definovaných předloh velice snadno a jednoduše sestavíte pachtovní i podpachtovní smlouvy. Pro každou předlohu si můžete definovat jiný způsob výpočtu pachtu, a to včetně příplatků za honitbu. Algoritmy pokrývají potřeby více jak 1000 zemědělských firem. Při vystavování smlouvy Vám pomáháme, aby nedošlo k chybě. Software je vybaven kontrolním systémem, který informuje o správnosti pachtovní smlouvy a o případných chybách

u každé parcely víte, zda ji užíváte oprávněně

Zavádíme pojem "právní důvod užívání", který kvantifikujeme procenty. U každé parcely pak je toto číslo zobrazeno. Pokud je číslo nad 50 %, pak parcelu užíváte oprávněně. Pokud je pod 50 % je třeba řešení v podobě pachtu, podpachtu (směny)

Směny jsou teď jednoduché

Automaticky identifikujeme zařazení každé parcely do bloku, vlastního nebo "cizího" a sestavujeme pozemkovou bilanci směn. Na základě pachtů a podpachtů automaticky vzniká pozemková bilance s jinými uživateli půdních bloků. Bilance je vyjádřena "příjmy a výdaji" v hektarech a korunách. Samozřejmostí je zobrazování směn na mapách. Na základě identifikace pak velice snadno sestavíte podpachtovní smlouvy pro výdej pozemků

podklady NÁKUPY A manažerská rozhodnutí

Na základě sumárních sestav a grafů můžete rozhodovat o podpachtech, nákupech a směnách. V každý okamžik víte, jak máte právně podloženo užívání produkčních bloků a kdo užívá Vaše pozemky. Vyhodnocujeme právní důvody užívání z hlediska vlastnictví, pachtovních smluv, podpachtů a zařazení parcel do produkčních bloků jak vlastních, tak cizích. Výsledkem vyhodnocení jsou sumarizační přehledy a grafy. Na základě tohoto sumárního vyhodnocení lze pak pracovat s konkrétní situací. Navíc Vás můžeme i informovat o dražbách ve Vaší oblasti. 

evidenci půdy budete mít stále v pořádku

Software je doplněn o kontrolní systém. U každé parcely, u každého listu vlastnictví a u každé smlouvy je zobrazován příznak správnosti, případně je zobrazován i typ a popis chyby. Pachtovní reporty jsou pak také doplněny o signalizaci chyb, takže v každý okamžik víte o případných problémech

Vaše data jsou vždy aktuální

Vlastnické vztahy jsou automaticky aktualizovány na základě dat katastru nemovitostí. Zároveň máte vždy k dispozici aktuální identifikaci parcel nejen do vlastních, ale i cizích bloků. Identifikace parcel do Vašich bloků a do bloků "jiných" uživatelů probíhá zcela automaticky, bez "nároků na Váš čas". Údaje o parcelách získáváme z katastru nemovitostí. Vždy tak jsou k dispozici údaje jak o aktuálním vlastnictví, tak o uživateli každé zájmové parcely 

Vyzkoušejte zdarma!

 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Ale to je nepříjemné! Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím za chvíli znovu. Please enter a correct Captcha answer.