Agroevidence luk a pastvin

Systém pro efektivní správu luk a pastvin

Precizní kontrola dodržování limitů dle AEKO (NV č. 80/2023 Sb., NV č. 75/2015 Sb.) a podmínek přímých plateb (NV č. 83/2023 Sb.)
Evidence hnojení na TTP, lze elektronicky odeslat na Jednotné úložiště dat (zákon č. 156/1998 Sb.)

 

KOMU JE PROGRAM URČEN

Všem, kteří hospodaří na trvale travních porostech (loukách a pastvinách). Program podstatně ulehčí evidenci žadatelům o dotace dle PRV, AEKO (ošetřování TTP) a pomůže s dodržováním pravidel podmíněnosti a požadavků na použití hnojiv.

 

S ČÍM PROGRAM POMŮŽE

Program je koncipován tak, aby v maximálně možné míře vedl uživatele k dodržení legislativních pravidel. Vyhodnocovány jsou:

• Pastva zvířat (termín, pořadí, povolené druhy zvířat,...)

• Intenzita chovu (výpočet min, max)

• Termíny a pořadí sečí (kontrola data seče, pořadí seče,…)

• Likvidace nedopasků (kontrola termínu)

• Limity dusíku (dle podmínek titulů AEKO)

• Ponechání nepokosených ploch (ponechání a následné dosekání)

• Omezení dle nitrátové směrnice (celkový dusík, účinný dusík)

• Záznamy hnojení (možnost provést hnojení, termín aplikace, typ hnojiva,…)

 

JEDNODUŠEJI EVIDENCI PASTVY VÉST NELZE

Všechny potřebné informace automaticky převezmeme z portálu farmáře - stavy zvířat, pozemky i jejich zařazení do managementů. Pro jednoduchost pracuje program se zvířaty zařazenými do stád. Pozemky lze sloučit do pastevních areálů. Vám zbývá jen zadat, na jakém pozemku se pase které stádo... a tím je vše hotovo!

 

 

 

 

 

 

EVIDENCE HNOJENÍ, AUTOMATICKÉ KONTROLY

U pasených pozemků vzniká automaticky evidence hnojení - výkaly zvířat. Případné dohnojení na TTP lze snadno zadat. Program automaticky signalizuje chyby díky propracovanému systému kontrol. Kromě elektronické formy evidence hnojiv (pastva a aplikace) je zajištěn přenos dat do Jednotného úložiště (platí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20ha – zákon o hnojivech 156/1998 Sb.).

PASTVU I SEČE MŮŽETE ZOBRAZIT NA MAPĚ

Součástí programu je mapový modul pro rychlé zobrazení na mapě. Snadno tak lze zobrazit pasené pozemky, rozmístění stád či provedené seče. Pro vlastní zobrazení je na výběr z různých podkladových map (ortofotomapy, podkladové mapy LPIS, ...) a dalších mapových vrstev.

KALENDÁŘE PASTVY, GRAFY INTENZIT

Program obsahuje kalendáře pastvy stád a jednotlivých zvířat. Dále jsou k dispozici grafy velikosti stád (DJ/VDJ) a grafické zobrazení pasených výměr.

PROPOJENÍ S DALŠÍMI MODULY

Program je možné provozovat samostatně nebo lze využít propojení s dalšími moduly (export sečí nebo vypočítané produkce statkových hnojiv do programu Agronom®, aktualizace stavů zvířat z Evidence skotu či Hospodářských registrů skotu/ovcí/koz apod.).

DETAILY, KTERÉ V PRAXI OCENÍTE

Program vychází z praktických zkušeností s evidencí pastvy od roku 2000. Umožňuje evidenci pastvy na hodiny, současnou pastvu stáda na více blocích i postupnou pastvu podle zadaného počtu hodin. To jsou detaily, které v praxi oceníte.

Evidence pastvy a pastevní deník

Jako dřív, ale s novými agronomickými povinnostmi. Agroevidence luk a pastvin vychází z roky prověřeného programu Evidence pastvy a pastevní deník, nyní s rozšířenou agronomickou evidencí na TTP dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb., nitrátové směrnice NV č. 262/2012 Sb. a platných podmínek pro AEKO.

Vyzkoušejte zdarma!

 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Ale to je nepříjemné! Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím za chvíli znovu. Please enter a correct Captcha answer.