Školení

Školení probíhá v prostorách naší firmy v Jičíně, Denisova 504, pod vedením odborných lektorů – specialistů na příslušný software. Každý účastník má k dispozici samostatný počítač připojený na internet. Začátek školení je vždy v 9 hod. Součástí je hodinová přestávka na oběd (obědy nezajišťujeme). Současně se školením je možné bezplatně konzultovat další programy s příslušným pracovníkem firmy.

 

 

 

Začínáme s evidencí půdy

Třídenní školení uživatele, kteří s programem začínají. V průběhu školení se seznámíte se základním ovládáním programu, naučíte se pracovat s daty katastru nemovitostí, s údaji z LPIS a vystavovat pachtovní smlouvy. Pokud si před školením ujasníte vlastní požadavky na pachty, pak je můžete konzultovat s lektorem a zpracovat modelový příklad vystavování pachtovních smluv. 

Číst dál

Evidence půdy - pokročilé techniky

Dvoudenní školení pro pokročilou práci s programem. 

Číst dál

Novinky v Evidenci půdy

Novinky v programu Evidence půdy. 

Číst dál

AGRONOM ® - ZÁKLADY

Školení je doporučeno začínajícím uživatelům programu. Náplní kurzu je seznámit účastníky s běžnými funkcemi programu, od základní obsluhy, až ke složitějším funkcím (filtry, množiny). Absolvent kurzu by měl být schopný zcela samostatně pracovat s programem. Součástí kurzu je i seznámení s mobilní aplikaci AG Tracker a jejím využitím s programem Agronom, nezapomeňte si proto svůj mobil 😊.

Číst dál

AGRONOM ® - POKROČILÍ

Školení je určeno uživatelům, kteří mají zkušenosti s programem (není vhodné pro začátečníky). Výklad je zaměřen na nové a složitější funkce programu. Součástí kurzu je i seznámení s mobilní aplikaci AG Tracker a jejím využitím s programem Agronom, nezapomeňte si proto svůj mobil 😊. Seznámíte se i s programy Sklizeň a  návazností na další programy (Pastevní deník, Zelená nafta, atd.). Část programu je věnována konzultaci konkrétních praktických problémů.

Číst dál