Evidenční karta

Evidence majetkových podílů členů a nečlenů zemědělského družstva

 

Evidence oprávněných osob

Rozlišení různých kategorí (typů) osob. Záznam vniku a zániku členství, právnické osoby.

Majetková účast

Vedení a rozlišení majetkové účasti jako například členský vklad, další majetkové podíly, pronajatý majetek. Sledování danění majetku při výdeji (restituce, transformace…).

Pohyby majetku

Evidence veškerých pohybů majetku, prodejů, darování, dědictví. Výdeje majetku a výpočet vypořádacích podílů.

 

Splátkové kalendáře

Příprava a rozpočet splátek na libovolný počet let. Priorita výdeje majetku dle danění při výdeji. Hromadné odpisy splátek.

Valné hromady

Prezenční listiny pro valnou hromadu s výpočtem hlasů dle majetkové účasti. Možnost zaznamenání účasti a hlasování.

Dividendy a nájemné

Výpočet dividend (zúročení) či nájmů z vloženého majetku a jiné majetkové účasti. Hromadné výplaty s exporty pro banky a elektronické složenky České pošty.