Družstva a akciové společnosti

Pro zemědělská družstva poskytujeme software pro evidenci majetkových podílů (Evidenční karta), pro akciové společnosti pak evidenci akcionářů a akcií (Akcie).

Akcie

Program Akcie vede knihu akcionářů, eviduje akcie na jméno, na doručitele i hromadné listiny. Pomáhá při svolání a vedení valné hromady. Umožňuje provádět převody akcií a vede historii těchto převodů.

Evidenční karta

Evidenční karta eviduje členy družstva a jejich majetky. Umožňuje provádět převody, výdej majetku, výplatu podílů. Vede kompletní historii převodů.

 

100% servis pro zákazníky

KOMPLEXNÍ softwarové ŘEŠENÍ

ZAŠKOLENÍ

Nasloucháme Vašim požadavkům

TECHNICKÁ PODPORA

Prodejem software to pro nás nekončí!

Našim zákazníkům poskytujeme 100% servis po celou dobu používání programu. Náš tým technické podpory je připraven vám kdykoliv pomoci. Poradíme vám s aktuální agendou nebo společně vyřešíme váš problém. Konzultace poskytujeme telefonicky nebo se vzdáleně připojíme k vám na počítač a předvedeme řešení problému tak, abyste to příště zvládli už sami.

Samozřejmostí jsou pro nás také školení, kde se do podrobna seznámíte s programem a naučíte se ho ovládat tak, aby vám šetřil ještě víc času. Nabízíme i školení pro pokročilé, kde pravidelně představujeme novinky v našich programech.