Evidence pastvy - novinky verze 2022.0.4.0

Od 1.1.2022 jsou zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha povinni vést evidenci hnojení v elektronické formě a do konce ledna ji za předešlý kalendářní rok předávat do Jednotného úložiště dat evidence hnojení v elektronické podobě, viz novela č. 299/2021 Sb., zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Formát a obsah předávaných dat je stanoven v příloze č. 7 vyhlášky č. 377/2013 Sb., v platném znění.

Do programu Evidence pastvy a pastevní deník byla doplněna funkce pro odeslání výkalů (pastvy). Tj. bez aplikace hnojiv.

 • Data lze odeslat buď:
 • - pro statistiku (podání 1x ročně po skončení kalendářního roku)
 • - pro kontrolu (na základě vyžádání kontrolním orgánem ÚKZÚZ)
 • Data lze odesílat opakovaně.
  U statistických podání se za platné považuje poslední podání pro dané období.
 •  
 • Postup odeslání dat:
 • - zkontrolujte přihlašovací údaje na Portál farmáře
 • - zvolte menu Nástroje, F - export evidence hnojení na Portál farmáře
 • - zvolte typ předávaných dat (statistika / kontrola) a období
 • - klikněte na "Odeslání údajů"
 • - proběhne příprava dat a zobrazení kontrolní sestavy, vlastní odeslání dat proběhne až po potvrzení dotazu "Evidence hnojení bude odeslána na Portál farmáře, pokračovat?"
 • - po potvrzení jsou data odeslána a program čeká na výsledek jejich zpracování, tj. "točí se kolečko"
 • - po dokončení zpracování dat na Portálu farmáře se v odeslaných dávkách zobrazí datum přijetí dávky, ID podání a výsledek zpracování.

Odeslaná data lze zkontrolovat na portálu farmáře - menu Portál farmáře, Evidence přípravků a hnojiv, Spustit EPH, Přehled podání.