Evidence pastvy a pastevní deník

Jednoduchá evidence pro výpočet produkce statkových hnojiv dle pastvy zvířat. Precizní kontrola dodržování limitů dle AEO AEKO.

 

KOMU JE PROGRAM URČEN

Všem zemědělcům, kteří pasou zvířata. Povinnost evidence pastvy vyplývá z povinnosti vést evidenci hnojení (zákon č. 156/1998 Sb.) a podkladů pro čerpání dotací dle AEO AEKO (nařízení vlády č. 75/2015 Sb.)

PROGRAM RESPEKTUJE ZÁKONNÉ POŽADAVKY

vede evidenci hnojení

kontroluje předepsané limity N kg/ha

kontroluje povolenou dobu pasení

eviduje seče a kontroluje jejich správnost

provádí výpočet intenzity chovu

JEDNODUŠEJI EVIDENCI PASTVY VÉST NELZE

Všechny potřebné informace automaticky převezmeme z portálu farmáře - stavy zvířat, pozemky i jejich zařazení do managementů. Pro jednoduchost pracuje program se zvířaty zařazenými do stád. Pozemky lze sloučit do pastevních areálů. Vám zbývá jen zadat, na jakém pozemku se pase které stádo... a tím je vše hotovo!

EVIDENCE HNOJENÍ, AUTOMATICKÉ KONTROLY

U pasených pozemků vzniká automaticky evidence hnojení. Program automaticky signalizuje chyby díky propracovanému systému kontrol.

PASTVU I SEČE MŮŽETE ZOBRAZIT NA MAPĚ

Součástí programu je mapový modul pro rychlé zobrazení na mapě. Snadno tak lze zobrazit pasené pozemky, rozmístění stád či provedené seče. Pro vlastní zobrazení je na výběr z různých podkladových map (ortofotomapy, podkladové mapy LPIS, ...) a dalších mapových vrstev.

KALENDÁŘE PASTVY, GRAFY INTENZIT

Program obsahuje kalendáře pastvy stád a jednotlivých zvířat. Dále jsou k dispozici grafy velikosti stád (DJ/VDJ) a grafické zobrazení pasených výměr.

PROPOJENÍ S DALŠÍMI MODULY

Program je možné provozovat samostatně nebo lze využít propojení s dalšími moduly (export sečí nebo vypočítané produkce statkových hnojiv do programu Agronom®, aktualizace stavů zvířat z Evidence skotu či Hospodářských registrů skotu/ovcí/koz apod.).

DETAILY, KTERÉ V PRAXI OCENÍTE

Program vychází z praktických zkušeností s evidencí pastvy od roku 2000. Umožňuje evidenci pastvy na hodiny, současnou pastvu stáda na více blocích i postupnou pastvu podle zadaného počtu hodin. To jsou detaily, které v praxi oceníte.