NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

AKTUALIZACE DAT V PROGRAMU DLE PORTÁLU FARMÁŘE A DAT KATASTRU NEMOVITOSTÍ, OBJEDNÁNÍ DAT KN

VYUŽITÍ INTERNETU, SPOLUPRÁCE S PROGRAMEM MAPY

VÝPLATA (PŘEPOČET) NÁJEMNÉHO, EXPORT PRO SLOŽENKY B, VÝDEJ NATURÁLIÍ

DANĚ

BLOKY

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ POMOCÍ FUNKCÍ PROGRAMU