AGRONOM®

SOFTWARE PRO ČESKÉ FIRMY

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ (KOMERČNÍ) AGRONOMICKÝ SOFTWARE V ČR

Program Agronom® Vám zjednoduší veškeré činnosti spojené s agronomickou evidencí. Jeho používání je jednoduché a záznam údajů rychlý, díky možnosti hromadného zadání. Tento program pro evidenci rostlinné výroby umožňuje evidenci hnojení, evidenci postřiků, evidenci osevu a sadby, evidenci sklizně a evidenci provedené práce. Při tvorbě programu spolupracujeme s výzkumnými ústavy, nadnárodními korporacemi, ... Výstupy programu úspěšně prošly stovkami kontrol ÚKZÚZ, SZIF a jsou plně akceptovány kontrolními orgány. Data jsou poskytována kontrolám po Vašem odsouhlasení a v rozsahu odpovídající kontrole. Veškerá data jsou zcela výhradně pod Vaší kontrolou. Program neustále aktualizujeme a vylepšujeme dle požadavků uživatelů. Program Agronom® můžete využívat i pro RODINNÉ FARMY a HOLDING. Menší farmy mohou využít cenové zvýhodnění při hektarového omezení.


PROČ PROGRAM AGRONOM®?

 • Obsáhlá kontrola údajů dle legislativních pravidel včetně kontroly nitrátové směrnice, jeden z nejpropracovanějších systémů kontroly přípravků
 • Kontrola požadavků DZES, PPH, (kontroly podmíněnosti). 
 • Program je napojen na celostátní monitoring výskytu škodlivých organismů. Údaje o výskytu jsou denně aktualizovány pro konkrétní bloky a plodiny.
 • Nejrozšířenější software pro agronomy. Program je využíván i pro výuku ve školách.
 • Profesionální a spolehlivá evidence s jednoduchým ovládáním.
 • Data jsou umístěna na Vašem počítači a nejsou přístupná nikomu bez Vašeho svolení. Minimalizujete tak možnost zneužití obchodně citlivých údajů.
 • Multilicenční provoz a provoz v síti bez dalších doplatků (pro spojení lze využít i internet).
 • Kvalitní technická podpora, neustálý rozvoj programu, obchodní a technické zastoupení po celé ČR.
 • Automatické aktualizace údajů o blocích, závazcích AEKO, AZZP a další z portálu farmáře.
 • Jednoduchý export do Excelu, jednoduchá tvorba vlastních sestav, velký výběr přehledových a rozborových sestav.
 • Automatická aktualizace katalogu hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.
 • Možnost synchronizace dat ze vzdálených počítačů bez internetového a síťového připojení (off-line).

 


Uzavření evidence - doporučený postup


PROGRAM AGRONOM® MŮŽETE ROZŠÍŘIT O DALŠÍ MODULY

 

 

 

 

 

 

 


 PROGRAM AGRONOM® KOMUNIKUJE S DALŠÍMI NAŠIMI PROGRAMY