Mechanizace

Program pro evidenci oprav, náhradních dílů, hlídání STK, evidence PHM:

  • sledování oprav
  • evidence spotřeby pneumatik, baterií a dalších náhradních dílů
  • evidence STK (hlídání termínů)
  • evidence technické údržby (hlídání termínů)
  • evidence výměny olejů a PHM
  • evidence povinného ručení a dalšího pojištění
  • v rámci TZ doplnění funkcí dle požadavků

Klikněte pro zvětšení!

Program sleduje náklady na vozidlo, řidiče. Program se prodává s rozšířenou technologickou zárukou, tj. v ceně jsou doplnění dle požadavků zákazníka.

Evidence je stavěna variabilně, tj. uživatel si může sám sestavit editační formulář (tj. veškeré položky jsou nepovinné a uživatel si vybere pouze položky potřebné pro svoji evidenci).

 

 

Detailní údaje

Ke každému stroji lze pořídit další, detailní údaje. Tyto údaje se vztahují vždy jen k aktuálnímu stroji v horní části formuláře. Detailních údajů můžete mít neomezené množství. Sledovat lze kontroly, náhradní díly, opravy, PHM a pojistky.

Kontroly

Tabulka kontroly slouží k evidenci provedených kontrol s uvedením data příští kontroly. Umožňuje tisk sestav strojů u kterých je třeba provést novou kontrolu, případně strojů s prošlou předepsanou kontrolou.

Náhradní díly

Tabulka všech náhradních dílů. Umožňuje zadání výdeje náhradních dílů bez zadávání opravy. Kromě toho jsou zde zobrazeny i díly vydané v rámci opravy.

Opravy

Opravy slouží ke sledování závad a jejich oprav. Eviduje se příčina závad, postup oprav, použité ND, náklady na opravy,...

PHM a Oleje

Evidence PHM a použitých olejů.

Pojistky

Záložka pojistky umožňuje sledovat pojistky uzavřené na daný stroj. U každé pojistky je možné doplnit datum platnosti.