HONITBY ®

HONITBA RYCHLE, JEDNODUŠE, VŽDY SPOLEHLIVĚ A S MINIMÁLNÍMI NÁKLADY

V našem software bylo od června 2011 zpracováno nejvíce honiteb v ČR.

MINIMALIZACE NÁKLADŮ NA DATA KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VELKOFORMÁTOVÝ TISK MAPY HONITBY

 Objednávka programu

CO JINDE BUDETE TĚŽKO HLEDAT

 • vysoká spolehlivost aplikace
 • nezávislost na internetu
 • vždy dostupná informace o změnách ve vlastnictví a tím i členství
 • vedení historie pozemků, vlastníků, členů
 • kvalitní a nadstandardní technická podpora
 • vysoký uživatelský komfort
 • profesionální vývojový team
 • technické zastoupení po celé ČR.

HONITBA RYCHLE

 • V digitalizovaných katastrech obdržíte na základě zákresu honitby parcely a listy vlastnictví v digitálním tvaru. Není třeba pracné dohledávání parcel a vlastníků. Data jsou placená a jsou poskytována selektivně (úspora nákladů). Cena dat je určena ceníkem ČÚZK.
 • Poskytujeme odzkoušenou metodiku pro rychlé zpracování honitby v nedigitalizovaných katastrech.
 • Pokud potřebujete vyhledat a zobrazit pozemek na mapě, stačí kliknout na tlačítko "mapa".

HONITBA JEDNODUŠE

 • Přehledné editory.
 • Hledání a třídění podle libovolných položek.
 • Exporty do Excelu, Wordu, uživatelské sestavy.
 • Možnost uzavírání smluv.
 • Signalizace chybných zadání.
 • Honitba je sestavena rychle a jednoduše na základě zákresu v mapě.
 • Zobrazení pozemků na mapě.
 • Zobrazení množiny pozemků na mapě (přičleněné, pozemky za list vlastnictví,...)
 • Tisk mapy honitby.

HONITBA VŽDY SPOLEHLIVĚ

 • Automatická aktualizace údajů dle katastru, vaše údaje budou vždy aktuální.
 • Informace o změnách vlastníků, členů HS.
 • Automatická aktualizace okamžitě po digitalizaci katastru.
 • Program udržuje sám aktuální data.
 • Program vede historii členství v HS.

HONITBA S MINIMÁLNÍMI NÁKLADY


VÝHODY ZPRACOVÁNÍ V NAŠEM PROGRAMU

 1. Data jsou vždy k dispozici bez ohledu na internet. Nejste závislý na poskytovateli služeb. Data můžete využít na valné hromadě.
 2. Zároveň s programem Vám poskytneme metodiku, jak postupovat, aby pracnost byla minimální. Zejména pak při práci s parcelami ve zjednodušené evidenci.
 3. Program provádí aktualizace sám, tj. nemusíte stahovat a instalovat nové verze.
 4. Program provádí výpočet parcel katastru nemovitostí v honitbě na základě zákresu hranice.
 5. Aktualizace dat katastru nemovitostí proběhne 4x ročně. Platí se jen 1. aktualizace. Aktualizace je prováděna automaticky. Data jsou poskytována za stejnou cenu jako na katastrálním úřadě.
 6. Program vede historii. Tj. po každé aktualizaci vidíte změny vlastníků, členů HS.
 7. V programu jsou k dispozici tyto mapové podklady: letecké snímky (ortofotomapa), mapy katastru nemovitostí, zemědělské mapy (s uvedením uživatele pozemků)
 8. Přímo "v mapě" lze vyjmout pozemky z honitby a editovat další "parametry pozemku".
 9. Program obsahuje kompletní evidenci HS, včetně vedení korespondence, prezenčních lístků atd.
 10. Platíte jen za informace, které potřebujete.

Naše řešení je ověřeno v praxi

 • Parcely a listy vlastnictví ihned na základě zákresu honitby (data katastru nemovitostí ihned internetem u Vás, cena dle ceníku ČÚZK).
 • Možnost přebírání údajů o listech vlastnictví zdarma (z "nahlížení do katastru").
 • Import dat z "původních honiteb".
 • Automatická aktualizace dle dat katastru nemovitostí.
 • Kompletní agenda honebního společenstva.
 • Podpora pro vedení valných hromad (pozvánky, prezenční listiny, hlasovací lístky s akceptováním plných mocí, možnost operativního tisku při prezentaci,...).
 • Nezávislost na internetu Vám umožní využít program vždy a všude (např.na valné hromadě).
 • Možnost zasílání dopisů, smluv, plných mocí (předpřipravené vzory, definice vlastních dopisů, smluv apod. s využitím maker na vkládání údajů o pozemcích, LV,...).
 • Možnost výpočtů nájmů a provádění výplat nájemného.
 • Software vede historii členů HS a vlastníků parcel.

Další příklady funkcí

 • Přičlenění a vyřazení se provádí změnou hodnoty sloupce (např. přičleněn Ano/Ne) a lze provádět "nad mapou". (video: Vyřazení okrajových parcel z honitby [011])
 • Editory jsou intuitivní, umožňují hledat, třídit a exportovat. Navíc jsou doplněny řadu funkcí typu "zobraz na mapě, ukaž LV, tiskni hlasovací lístek, sestav množinu, tiskni množinu,.. . (videa: osoby, listy vlastnictví, parcely )
 • Komunikovat se členy (vlastníky) můžete pomocí tisku dopisů nebo e-mailem. K dispozici jsou předlohy "souhlas s členstvím", "plná moc" a další. (video: Tisk dopisů a pozvánek )
 • Program samozřejmě obsahuje tisky prezenčních listin, hlasovacích lístků atd. Lze jej bez problémů použít na valné hromadě.

Data jsou uložena na Vašem počítači (plně pod Vaší kontrolou) a máte tak možnost program používat nezávisle na internetu. Program využívá internet při zobrazení mapových podkladů (letecké snímky, katastr nemovitostí, zemědělské mapy,...), jinak je mapový modul též nezávislý (honitba, pozice parcel,...). Dále je internet využíván pro vyřízení objednávek dat katastru nemovitostí a při automatické aktualizaci software (nové verze).

 


Program poskytuje:

 • potřebné mapové podklady
 • v digitalizovaných katastrech automatický výpočet zařazení pozemků do honitby
 • v nedigitalizovaných katastrech jednoduchou identifikaci parcel do honitby
 • možnost zjištění vlastníků importem dat katastru nemovitostí
 • okamžité ověření vlastníka a pozemku na internetu
 • zajišťujeme data katastru nemovitostí, objednávka dat v programu, okamžité doručení
 • zobrazování pozemků v mapě, zobrazování vlastníků „nad mapou“
 • možnost převzetí údajů (pozemky v honitbě) z jiných programů a zdrojů (Excel,…)
 • jednoduchá obsluha
 • kompletní evidence honebního společenstva (korespondence, valná hromada, podklady pro registraci, ....)