Evidence osob

Evidenční karta

  • Profesionální software pro evidenci majetku a osob v družstvu
  • Vedení schůze
  • Převody a výdeje majetku

Výpočet nájmů a dividend

Program Evidenční karta je určen k evidenci osob a majetku v zemědělském družstvu. Umožňuje detailní evidenci o osobách (s rozlišením členské a nečlenské základny). U každé evidované osoby lze kliknutím otevřít záznamy (nároky, splátkový kalendář, předpisy, úhrady, smlouvy a dopisy). Dále umožňuje evidenci typů a užití majetků (u každého typu majetku je možné sledovat zda jde o vklad do družstva, kolik je na který typ majetku přiznáno hlasů při hlasování a zda je na konkrétní typ poskytnuta dividenda). V programu je možné dále evidovat nájmy, závazky (je zde podrobně zpracován Splátkový kalendář).

Hlasovací lístek

Pomocí funkcí je dále možné jednoduše provádět výdej majetku, převod nároků, výpočet nájmů a dividend (výpočet lze provádět procentem nebo vyplatit pevnou částku a výplatu provádět pro vybrané osoby). Výplata předpisů je umožněna také s výběrem osob nebo předpisů, které se mají vyplácet. Hromadně, pomocí funkcí lze také vystavovat smlouvy a tisknout dopisy.

Každá změna stavu majetku je zaznamenána včetně data pohybu, díky tomu je možné vést velice podrobnou evidenci o majetku osob, s možností zobrazení stavu majetku k libovolnému datu.

Prezenční listina

Součástí programu je i tisk prezenční listiny (s výpočtem hlasů), tisk hlasovacího lístku (s výpočtem hlasů atd.)