Program pro vyhledávání v souboru popisných informací
katastru nemovitostí

  • Rychlá hledání dle osob, listů vlastnictví, pozemků, staveb a bytů, tisk opisů listů vlastnictví
  • Zobrazení stavu vlastnických vztahů k určitému dni zobrazení celé historie

Zobrazení osob v katastru nemovitostí + listy vlast. + pozemky

Program Katastr nemovitostí slouží k prohlížení údajů z katastru nemovitostí, k vyhledávání a k tisku výpisů z listů vlastnictví a přehledů. Zakoupená data musí být v "novém výměnném formátu." Datový soubor má příponu "VFK". Při práci v programu se vychází z "Hlavní nabídky" (tzv. úvodní menu, které se objeví na obrazovce po spuštění programu). Po instalaci programu, musí být nejprve proveden import dat z katastru nemovitostí (volba: Nástroje, Import VFK). Program umožňuje po prvním nahrání všech údajů z vybraných katastrů "dohrávat" změny za období.

Parcely, listy vlastnictví a BPEJ

Důležité: Program drží "historii" převodů a veškerých pohybů a zobrazuje vždy stav k datu. Pokud nahrajeme úvodní dávku a dohráváme pak změny, vidíme v jednotlivých formulářích vždy údaje k nastavenému datu. V programu je možné nastavit vazbu na další programy firmy AG info (EVIDENCE PŮDY, MAPY,...). Součástí programu jsou filtry a množiny, pomocí kterých je možné vybrat specifickou skupinu osob, listů vlastnictví nebo pozemků. Tuto množinu je možné zobrazit v programu k dalšímu prohlížení, případně ji exportovat k zobrazení v některém z dalších programů firmy AG info.