Produkce statkových hnojiv

Jak vést evidenci hospodaření se statkovými hnojivy jednoduše a efektivně.

 

Výstupy z programu slouží jako doklad o hospodaření se statkovými hnojivy při kontrolách správné zemědělské praxe. Program provádí výpočet produkce statkových hnojiv dle kategorií zvířat a způsobu ustájení. Provádí výpočet produkce hnojiv, potřebných skladovacích kapacit, pracuje s odběry produkce do bioplynové stanice a umožňuje provádět i výpočty při separaci kejdy na fugát a separát.

Program akceptuje vyhlášku č. 377/2013 Sb. a její novelizace. Algoritmy výpočtu byly konzultovány s pracovníky Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Videoukázka zde.

Technická specifikace programu

Vstupy 

  • Stavy zvířat (možnost automatické aktualizace z údajů centrální evidence zvířat).
  • Způsob ustájení.
  • Množství odebírané bioplynovou stanicí.

Výstupy

  • Statková hnojiva pro aplikaci - sumární soupis množství statkových hnojiv, které jsou k dispozici pro aplikaci v jednotlivých měsících s uvedením typu statkového hnojiva a s výpočtem obsahu živin (dusík, fosfor, draslík).
  • Měsíční opis produkce - celkový přehled množství statkových hnojiv včetně uvedení obsahu živin.
  • Sumář jednotlivých typů statkových hnojiv s uvedením obsahu živin.
  • Sumáře fugátu a separátu
  • Spotřeba v bioplynové stanici.
  • Výpočet skladovacích kapacit.
  • Přenos statkových hnojiv "na sklad programu Agronom®".

Ukázky z programu

 Zadávání hodnot pro výpočet je maximálně jednoduché:

Program vypočítává množství statkových hnojiv pro sestavení plánů hnojení. Součástí je i výpočet vyprodukovaného množství živin (dusík, fosfor, draslík):

Součástí je i výpočet potřebných skladovacích kapacit: