Počty parcel a odhad ceny dat katastru nemovitostí je prováděn ze stavu k 1.12.2015.

Stránka provádí odhad ceny dat katastru nemovitostí. Přesná cena je pouze pro všechny parcely v katastru. Při nastavení podmínek se vždy jedná pouze o odhad. Přesná cena je stanovena vždy při zaslaní objednávky z programu Evidence půdy nebo Honitby ®. Data katastru nemovitostí poskytujeme na základě smlouvy pouze uživatelům uvedených programů.

Jednoduchý kalkulátor ceny dat (spodní část obrazovky) Vám provede výpočet na základě počtu parcel a listů vlastnictví.


MINIMALIZUJTE NÁKLADY NA EVIDENCI PŮDY

Parcely včetně jiných právních vztahů
Všechny parcely
Stavební parcely
Parcely se zemědělskou kulturou
Parcely katastru nemovitostí
Parcely ve zjednodušenné evidenci
Všechny kultury
Orná
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Sady
Trvale travní porost
Lesy
Vodní plochy
Ostatní plochy

Výpočet ceny na základě počtu parcel a listů vlastnictví

0,00 Kč