Automatický výpočet ochranných pásů u vody a u obyvatel

NOVINKA, VÝRAZNĚ USNADŇUJÍCÍ AGROEVIDENCI POR A HNOJENÍ

V aplikaci AG Tracker nyní automaticky napočítáváme plochy se zákazem aplikace POR - pásy u vody a obyvatel.

Tyto pásy si zobrazíte na mapě v aplikaci AG Tracker pomocí vrstvy “Zakázané plochy” (při dostatečném přiblížení bloků). Napočítány jsou ochranné pásy od obyvatel v šíři 3 m, 5 m, 10 m, 20 m a ochranné pásy od vody v šíři 3 m, 5 m, 10 m, 20 m  a 25 m.

Do programu Agronom® se ochranné pásy stahují automaticky, stačí mít propojený program Agronom® s webovou aplikací AG TrackerAG Tracker je modul, který je poskytován k programu Agronom® zdarma.

Při záznamu aplikace POR na bloky/parcely jsou výměry pásů automaticky odečteny dle použitého přípravku POR a použitých tryskách. Pásy lze napočítat nadále i ručně, program umožňuje návrat k dosavadním napočítaným hodnotám.

Podrobný popis postupu najdete v dokumentaci po instalaci nové verze programu Agronom® 2024.0.4.0. 

Ještě nemáte propojený program Agronom® s webovou aplikací AG Tracker?

Máme pro Vás postup k propojení