Často opomíjená povinnost při pastvě hospodářských zvířat

Povinnost evidovat hnojení platí pro každého zemědělského podnikatele, a to i pro pozemky s pastvou zvířat.

Dle zkušeností zemědělských podnikatelů je zřejmé, že mnohdy opomíjená evidence výkalů hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělských pozemcích je nyní důsledně vyžadována.

Podle zákona o hnojivech (upraveného zákonem č. 277/2023 Sb.) platí od roku 2024 pro zemědělce hospodařící na výměře nad 200 ha (od roku 2025 nad 100 ha, od roku 2026 nad 20 ha) povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech, a to včetně evidence pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělských pozemcích. Dále zákon stanovuje povinnost předat tuto evidenci elektronicky do Jednotného úložiště.

Výpočet přívodu živin výkaly a močí zvířat na zemědělské půdě ale není jednoduchý. Počty zvířat v jednotlivých kategoriích se neustále mění, zvířata jsou na pozemcích umístěna nejednotnou dobu, jsou rozdělena na více blocích najednou. To vše jinak jednoduchý výpočet velmi ztěžuje.

V případě kontroly pak zemědělec může předat chybnou (v horším případě žádnou) evidenci o pastvě zvířat a vystavit se tak případnému postihu.

 

velmi jednoduché řešení! 

S pomocí vhodného software lze takovým komplikacím předejít, případně je velmi rychle vyřešit. Již mnohokrát jsme našim uživatelům pomohli projít úspěšně kontrolou díky programu Agroevidence luk a pastvin.

Typickým příkladem je zemědělec, u kterého byla kontrolou na místě zjištěno pochybení v evidenci hnojiv, konkrétně evidence pastvy. Po nainstalování programu jsou automaticky staženy potřebné údaje (bloky, zvířata). Uživatel ručně zaznamená pouze pastvu zvířat (pracuje se se stády, ne s konkrétními zvířaty), výpočty množství vyprodukovaných statkových hnojiv a živin provede program sám. K dispozici je řada sestav, včetně požadované zákonné sestavy evidence hnojiv a možnosti exportovat do jednotného úložiště. Program při výpočtu přívodu živin respektuje také velikost pasených zvířat a dobu umístění na zemědělském pozemku. Výhodou je i hlídání dalších limitů, které vyplývají z dotačních pravidel.

Vzhledem k četnějším kontrolám je nepochybné, že program Agroevidence luk a pastvin může být zemědělcům kvalitním a užitečným pomocníkem pro zákonnou evidenci hnojiv.

 

Agroevidence luk a pastvin