Evidence pastvy - novinky pro rok 2023

Od letošního roku platí nové AEKO (NV č. 80/2023 Sb.) zároveň je umožněn souběh opatření dle NV č. 75/2015 Sb. 

Žadatel o dotace dle PRV, AEKO je povinen, kromě podmínek jednotlivých titulů, také dodržovat pravidla podmíněnosti a minimální podmínky požadavků pro použití hnojiv.

Evidence pastvy prování kontroly nad zapsanými daty a v případě porušení jakékoliv zákonné povinnosti uživatele informuje. Vyhodnocovány jsou veškeré záznamy, kromě pastvy zvířat také termíny sečí, limity dusíku, ponechání nepokosených ploch, intenzita chovu, omezení dle nitrátové vyhlášky platné pro žadatele o dotace….

Novinkou roku 2023 je možnost zápisu aplikace hnojiv (včetně minerálních). Zadané údaje o hnojení a pastvě zvířat lze exportovat na Portál farmáře (novela zákona č. 156/1998 Sb., ze které vyplývá povinnost pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha vést evidence hnojiv v elektronické obě a do konce ledna za předešlý rok předávat elektronicky v požadovaném formátu).

Evidence pastvy a pastevní deník

Agroevidence luk a pastvin