Zelená nafta - prodloužení platnosti snížené sazby spotřební daně

Nová verze programu Zelená nafta zahrnuje změny dle zákona 286/2022 Sb. a upravuje období platnosti jednotlivých sazeb daně a číselné označení výrobků.

Další novinky a změny:

1. Import dat z AG Tracker
• úprava stahování výkonů - po dnech, ne za celé období najednou
• import tankování - pouze nenulové litry

2. Funkce
• doplněna funkce pro doplnění spotřeby bez vratky pro stroje s tankováním, ale bez spotřeby - kvůli dorovnání zůstatků (Nafta, F - Funkce, 0 - Doplnění spotřeby bez vratky pro stroje s tankováním, ale bez spotřeby)

3. Sestavy
• úprava sestavy NAJI0143 "zůstatky PHM dle strojů k datu" - rozlišení dle typu daně (Nafta, S - Sestavy, S - Spotřeba, 2.16)