Zelená nafta - upravené sazby spotřebních daní

Nová verze programu Zelená nafta obsahuje změny vyplývající z novely zákona 353/2003 Sb. o spotřebních daních (zákon č. 131/2022 Sb.). Tato novela upravuje sazby spotřebních daní od 1.6.2022 do 30.9.2022.

Pro podání daňového přiznání od II. čtvrtletí je nutná min. verze 2022.0.3.0.

Pro rozlišení sazby spotřební daně pro jednotlivé záznamy jsme doplnili položku „typ daně“ (tj. kód PHM pro naftu se nemění, zůstává „N“).

V žádosti o vratku spotřební daně je nutné evidovat nakoupené a spotřebované litry v rozsahu každého „typu daně“.

Automatický dopočet typu daně: 

Při instalaci nové verze programu Zelená nafta je aktivována funkce pro automatický dopočet „typu daně“ („typ daně“ umožňuje rozdělit litry nakoupené s původní sazbou spotřební daně nakoupené od 1.1.2022 do 31.5.2022 a litry nakoupené po snížení sazby spotřební daně platné od 1.6.2022).
Tuto funkci lze vypnout (Nástroje, Nastavení parametrů, Parametry pro editaci, položka Typ daně). Vypnutí funkce znamená provést rozdělení dle výše spotřební daně ručně (pro ruční nastavení typu daně lze ve formulářích využít menu Funkce, Hromadná změna typu PHM). 

Číselné označení výrobků:

Se změnou spotřební daně souvisí také změna číselného označení výrobků. Od II. čtvrtletí 2022 se rozlišuje podle toho, jakou sazbou byla nafta zdaněna. Například ve spotřebě za červen bude nafta nakoupená v dubnu 2022 vykázána pod číslem 771085 a nafta nakoupená v červnu 2022 bude vykázána pod číslem 271085.

Režimy automatického dopočtu typu daně:

automatický dopočet typu daně pracuje ve dvou režimech, podle způsobu vedení evidence spotřeby v programu:

 1. eviduje se Příjem a Spotřeba
  - záznamy Spotřeby jsou doplněny o „typ daně“ do výše množství zadaného v Příjmu. To znamená, že každý záznam množství spotřebovaných litrů je ověřen na dostatek volných litrů v Příjmu podle toho je doplněn „typ daně“. V případě, že není dost volných litrů v Příjmu, není v záznamu spotřeby „typ daně“ doplněn (bude zobrazeno v kontrolních sestavách „Chyba 20“).
 2. eviduje se Příjem, Tankování, Spotřeba
   - záznamy Spotřeby jsou doplněny o „typ daně“ do výše množství zadaného v Tankování. To znamená, že pro každý záznam spotřebovaných litrů je sledován stroj, který výkon provedl a množství natankovaných litrů do toho stroje. Zároveň je sledováno množství volných litrů v Příjmu, bod a).

 Instalace nové verze programu:

 1. Zkontrolujte v původní verzi programu kontrolní sestavy v úvodní obrazovce. Zejména Chyba 3 nebo 19, Upozornění 7, 8, 19 mají zásadní vliv na automatický dopočet typu daně.
 2. Ověřte, zda jsou v původní verzi programu doplněny záznamy v menu Příjem (případně doplňte). Dostatek nakoupených litrů je důležitý pro bezchybný rozpočet typu daně.
 3. Proveďte zálohu dat a nainstalujte novou verzi programu.
 4. Při spuštění nové verze provede funkce automatického dopočtu daně nastavení typu daně do:
  Příjem (podle data nákupu)
       Nákup od 1.1.2022 – 31.5.2022 - typ daně „1“
       Nákup od 1.6.2022 - typ daně „2“
  Tankování (do výše zadaných litrů v Příjem)
        Dle počtu volných litrů v menu Příjem bude nejprve doplněn pro jednotlivá tankování typ daně „1“. Po jeho „vyčerpání“ bude následovat typ daně „2“
  - Spotřeba (dle režimu evidence)
       a) Příjem – Spotřeba
       Ke každému záznamu v menu Spotřeba bude doplněn typ daně. Litry budou „odebírány“ z nakoupených litrů zadaných v menu Příjem. Po vyčerpání nakoupených litrů s typem daně „1“, bude následovat odběr z typu daně „2“.
       b) Příjem – Tankování – Spotřeba
       Ke každému záznamu v menu Spotřeba bude doplněn typ daně. Litry budou „odebírány“ z natankovaných litrů v menu Tankování. Po vyčerpání natankovaných litrů s typem daně „1“ bude následovat odběr z natankovaných litrů s typem daně „2“
 5. Pokud bude vše v pořádku, je hotovo. 

V případě, že vzniknou potíže s určením Typu daně, budete o tom informováni v kontrolní sestavě CHYBA (20) - Kontrola vyplnění typu daně.

V sestavě budou zobrazeny stavy, kdy například nebyl k datu konkrétního tankování dostatečný počet litrů zadaných v menu Příjem.
- Oprava: doplnit nakoupené litry do menu Příjem

Druhou možností je situace, kdy není dostatečný počet natankovaných litrů zadaných v menu Tankování.

To může mít dva důvody:
     1. Pravděpodobně byl nesprávně odhadnut zůstatek nafty v nádržích strojů.
        - Oprava: doplnit/upravit počáteční stav natankovaných litrů jednotlivých strojů - lze využít tlačítko/funkci na konci řádku, které provede potřebnou úpravu automaticky. 
     2. Není dostatečná kapacita nakoupených litrů (menu Příjem), aby se vyplnily všechny záznamy Tankování.
        - Oprava: doplnit nakoupené litry do menu Příjem