Evidence pastvy - 2022

Máme pro Vás novou verzi programu pro rok 2022. Seznamte se s novinkami verze 2022.0.1.0.

 » Kontroly

     › kontrola 18 "zákaz pastvy"

          · úprava při prolínání období sečí a pasení (tituly D8-S5, D7-S10)

          · oprava při náhradě seče pastvou, pouze pro bloky označené v evidenci využití půdy

     › kontrola 24 "chybějící likvidace nedopasků"

          · doplněn test za zadanou výměru

     › kontrola 26 "ponechání nepokosených ploch"

          · úprava při rozdělení seče do několika dnů

     › kontrola 28 "chybějící dosekání ponechaných nepokosených ploch"

          · úprava při rozdělení seče do několika dnů

          · test pro D1-D5 (resp. ND1-ND5) pouze u bloků nad 12 ha

» Importy zvířat

     › import zvířat z Evidence mléčného / masného skotu

           · doplněna varianta "zařadit do stád k býkovi dle připouštění"

     › import zvířat z LPIS "ručně (nově narozená telata k matkám)"

           · doplněno ukládání nastavení zvířat, která se nepřevádí

     › doplněna možnost vymazat všechna zvířata

» Bloky/díly

     › doplněn filtr za druh zvířete

» Import sečí z programu Agronom

     › zrušeno oddělování dosekání nepokosených ploch po 15.8.

     › zrušeno součtování záznamů za stejné číslo seče