Čerpáním normativu na zelenou naftu můžete přicházet o statisíce

Připravili jsme pro Vás srovnání v čerpání vratky zelené nafty

Naše firma se zabývá problematikou „zelené nafty“ od roku 2001. Od této doby poskytujeme i software „Zelená nafta“.

Před dvěma lety jsme přišli s řešením AG Tracker, které monitoruje a vyhodnocuje pohyb zemědělské techniky, a to včetně stanovení spotřeby pohonných hmot při jednotlivých výkonech. Spotřebu strojů zde stanovujeme buď přímým odečtem ze sběrnice stroje nebo rozpočtem pomocí váhových koeficientů. Toto řešení pak automaticky vede k využití dat pro „zelenou naftu“.

Nyní jsme provedli výpočty nad reálnými daty několika náhodně vybraných firem. Téměř ve všech případech nám vyšel normativní výpočet jako ten méně výhodný.

Největší rozdíl při vykazovaní skutečnosti nám vyšel u podniku v Polabí, který má kombinovanou prvovýrobu s pěstováním zeleniny na 1400 ha, a to 700 000 Kč. 

Výměra podniku Poloha Druh činnosti Finanční rozdíl za rok při vykazování zelené nafty dle skutečnosti o proti normativu
1 400 ha Polabí Kombinovaná prvovýroba, včetně pěstování zeleniny 700 000,-
700 ha Polabí Pouze rostlinná 70 000,-
1 900 ha Pardubický kraj Kombinovaná prvovýroba 400 000,-
700 ha Vysočina Kombinovaná prvovýroba 170 000,-

Výhodnost vykazování zelené nafty dle skutečné spotřeby závisí na přírodních podmínkách, kde firma hospodaří a také na druhu činnosti (pouze rostlinná prvovýroba, kombinovaná, případně s pěstováním zeleniny nebo ovoce). Provedení konkrétního propočtu je vcelku jednoduché a metodiku můžeme na vyžádání poskytnout.
Náš vzorek dat byl náhodný, ale dovolujeme si odhadnout, že ve většině případů se vyplatí čerpat vratku spotřební daně na základě sledování skutečné spotřeby. 

Jaké řešení nabízíme? 

Samostatný program Zelená nafta

Zadáte nákupy a spotřebu PHM za jednotlivé stroje. Program je vybaven i rozpočtovými algoritmy na základě tankování PHM. Pomocí hromadných záznamů pak lze celkem jednoduše provádět potřebné zápisy spotřeby.

Sofistikované řešení AG Tracker – Zelená nafta

Díky telematice je pracnost administrativy snížena na minimum. V řešení AG Tracker jsou k dispozici údaje o provedených jízdách a spotřebě dle skutečnosti. Jednotlivé výkony jsou párovány na „výkony pro zelenou naftu“ a po ukončení měsíce přeneseny do programu „Zelená nafta“. Zde pak snadno vzniká finální daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně. Náklady na pořízení AG Tracker jsou pak zpravidla podstatně nižší než finanční rozdíl uvedený v tabulce. Využití AG Tracker pro zelenou naftu je pouze jedna z mnoha funkčností tohoto řešení. AG Tracker slouží agronomům, mechanizátorům ale poskytuje i podklady pro vedení firmy. Pomáhá v operativním řízení, vytváří základ agronomické evidence, zobrazuje okamžitou polohu strojů, vytváří podklady pro mzdy, vede evidenci povinných kontrol strojů a servisních zásahů. 

Chcete se dozvědět více?

Zavolejte na 491 615 440 nebo pošlete mail na aginfo@aginfo.cz a rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy nebo si můžeme domluvit osobní schůzku, případně poskytneme reference. Se zavedením systému Vám pak samozřejmě pomůžeme.