Evidence skotu - novinky

Seznamte s novinkami nové verze 2022.0.1.0

 

Evidence mléčného a masného skotu - novinky verze 2022.0.1.0

» Zjednodušený postup pro opravu chybně nahlášeného narození telete (číslo telete, pohlaví, datum narození)

Pro větší komfort je doplněna funkce automatické opravy. Prostým záznamem správného stavu dojde automaticky ke stornování chybných pohybů a vytvoření nových (včetně pohybů přesunů).

» Přizpůsobení formuláře pro záznam nákupu plemenných zvířat

» Úprava pro bezproblémové hlášení mrtvě narozených dvojčat

» Optimalizace číselníku léčiv, možnost evidence registrovaných veterinárních přípravků

Součástí je sledování ochranných lhůt pro jednotlivé přípravky a kategorie zvířat (zákon č. 166/1999 Sb.)

» Efektivnější práce s výběry zvířat pro hromadné záznamy (např. odsun)

» Pro lepší orientaci v zákonných požadavcích jsou doplněny odkazy na důležité zákony, vyhlášky, příručky, metodiky…