Agronom® - Odeslání statistik na portál farmáře

Po vyžádání od ÚKZÚZu o poskytnutí údajů z evidence je třeba pro odeslání dat o ochraně a hnojení provést následující kroky:

 

Postup pro export Ochrany (Postřiků)

Spusťte programu Agronom®, v menu vyberte záložku Nástroje a v její nabídce položku 9 - Export do portálu farmáře a dále položku 2 - Export sumářů ochrany na Portál farmáře (Statistiky postřiků)

1. Vyberte rok 2020

2. Odstraňte případné chyby (např. chybějící měrnou jednotku (mj))

3. Klikněte na tlačítko "Odeslání údajů"

4. Zkontrolujte bílé textové pole, kde se zobrazí "Přijato bez chyb", případně zkontrolujte chyby a počet předaných dat.

A to je vše.

 

 

Postup pro export Hnojení (Stejný obrázkový postup viz. export Ochrany výše)

Spusťte programu Agronom®, v menu vyberte záložku Nástroje a v její nabídce položku 9 - Export do portálu farmáře a dále položku 3 - Export statistik hnojení na portál farmáře

1. Vyberte rok 2020

2. Odstraňte případné chyby

3. Klikněte na tlačítko "Odeslání údajů"

4. Zkontrolujte bílé textové pole, kde se zobrazí "Přijato bez chyb", případně zkontrolujte chyby a počet předaných dat.

A to je vše.

 

Kontrola odeslaných dat

Odeslaná data zkontrolujete na odkazu Portálu farmáře - přihlášení, po příhlášení uvidíte odeslané dokumenty o Ochraně a Hnojení.