O každé parcele víme, kdo ji užívá

Pokud Vás zajímá, kdo užívá parcely konkrétního vlastníka, pak to zjistíte následovně:

V registru osob stačí stisknout tlačítko "Parcely dle katastru nemovitostí". Zobrazí se Vám seznam LV a parcel dle katastru nemovitostí pro osobu se zařazením parcel do produkčních bloků s uvedením uživatele bloku. Následně je možné zobrazit tyto parcely v mapovém modulu, a to s roztříděním podle uživatelů.