Distribuce Evidence půdy 2020.0.0.19 a Evidence půdy 4.9.2.0

Od 29.9.2020 bude k dispozici společný distribuční balíček programů Evidence půdy 2020.0.0.19 a Evidence půdy 4.9.2.0.  

Po instalaci tohoto balíčku naleznete na ploše následující ikony:

Evidence půdy 2020             Evidence půdy 4.9.2.0

                                                   

 

Katastr nemovitostí              Registr plateb

                               

Ikony pro registr plateb a pro katastr nemovitostí jsou "společné" pro verzi Evidence půdy 2020 a Evidence půdy 4.

Jak postupovat při práci s oběma verzemi Evidence půdy

V Evidenci půdy verze 4 je možné pokračovat i nadále. Technická podpora i základní údržba programu je stále poskytována. Navíc je ve verzi 4.9.2.0 implementována funkčnost pro automatické zařazování parcel do bloků jiných uživatelů (více naleznete v dokumentaci). Tj. pokud máte připraveny pachty ve stávající verzi 4, pak není nutný přechod na verzi 2020. Přechod můžete provést kdykoliv.

Obě verze programů můžete provozovat současně

Pokud pracujete ve Evidenci půdy 4 a spustíte poprvé Evidenci půdy 2020, pak je Evidence půdy 2020 přepnuta do zkušebního režimu. Tj. data "smluv, pozemků a listů vlastnictví" jsou automaticky převedena z verze 4 do verze 2020. Dále je vytvořen "virtuální registr plateb". V Evidenci půdy 2020 ve zkušebním režimu můžete provádět libovolné operace a to včetně přenosů do  "virtuálního" registru plateb. Tyto operace se nijak nedotknou dat ve verzi 4 a ani dat v registru plateb. Toto platí do doby, než přepnete Evidenci půdy do ostrého režimu. Po přepnutí do ostrého režimu Evidence půdy 2020 se opět převezmou data z verze 4 do verze 2020 a připojí se registr plateb, virtuální registr plateb je zrušen. Nadále pak zůstává funkční verze 4. Pokud byste teď udělali změny ve verzi 4, pak se již nepřenesou do verze 2020 a mohly by i vzniknout nesoulady v registru plateb. Tj. logicky nelze zadávat údaje do obou verzí.

Doporučený postup přechodu na Evidenci půdy 2020

1. Seznámit se s novou verzí ve zkušebním režimu. Pro Evidenci 2020 jsou k dispozici výuková videa, pořádáme školení a připravujeme webináře.

2. Pokud máte již připravené výplaty za rok 2020, pak celý cyklus výplat proveďte ve verzi 4. Po výplatách doporučujeme přejít co nejdříve na verzi Evidence půdy 2020.