Využití automatické identifikace parcel do bloků jiných uživatelů pro sestavení podpachtovní smlouvy výdej

Ve verzi Evidence půdy 2020 (verze 5.XXX) přicházíme s novým řešením pro směny a podpachty. Pachtovní smlouvy jsou rozděleny do tří samostatných kapitol: Pachty, podpachty - příjem a podpachty - výdej. Podpachty - příjem řeší pozemky, které užívám a na které má pachtovní smlouvu s vlastníkem (případně podpachtovní smlouvu) někdo jiný.

Podpachty - výdej řeší pozemky, které užívá někdo jiný a jsou to mé vlastní pozemky nebo pozemky, které mám v pachtu (případně podpachtu - příjem). Pro podpachty výdej přinášíme zcela novou technologii identifikace parcel do produkčních bloků jiných uživatelů.

Jak získáme údaje o uživateli našich parcel nebo propachtovaných parcel

Pokud máme zadány v evidenci vlastní parcely (tj. systém je sám identifikuje jako vlastní) nebo parcely v pachtu (podpachtu - příjem), a tyto parcely neleží v blocích které užíváme, pak systém sám a zcela nezávisle identifikuje tyto parcely do bloku jiných uživatelů a zjistí tyto uživatele. Tato data jsou k dispozici v řádu 15 min po přechodu z verze Evidence půdy 4.XXX nebo po zadání údajů do programu. 

Jak jsou tyto údaje vyhodnoceny a jak je lze použít

V Manažerských přehledech je sestava R001, která dává celkový přehled o parcelách a smlouvách. Dále jsou zde sestavy R002 a R002A, které rozborují stav parcel v blocích jiných uživatelů. K dispozici je jak sumární přehled za "jiné uživatele bloků", tak i detailní přehled (R002A) za jednotlivé uživatele. Navíc z tohoto místa můžete velice rychle a pohodlně vystavit podpachtovní smlouvu - výdej pro konkrétního uživatele. Samozřejmostí je provázání sestav R001 i R002A s mapovým modulem. Tj. mohu zde například vybrat uživatele "mých parcel", zobrazit tyto na mapě, označit parcely na které chci smlouvu vystavit a ihned smlouvu realizovat. 

Mapový modul a manažerské sestavy R001, R002A 

Obě tyto sestavy obsahují propojení s datovým modulem. Například v sestavě R001 mohu jakýkoliv sumární řádek "nechat zobrazit na mapě", tj. jsou pak zobrazeny všechny parcely, které spadají do příslušné skupiny.

O Evidenci půdy se více dočtete zde.   Program na vyzkoušení si můžete objednat zde.