Jak omezit používání pesticidů

V roce 2014 jsme pod vedením prof. Ing. RNDr. František Kocourka, CSc. vyvinuli systém, který posuzuje "opodstatněnost" použití  pesticidů na polních plodinách. Systém byl později rozšířen pro herbicidy a pro ovoce a zeleninu. Projekt získal 1. cenu Technologické agentury České republiky za rok 2014 v kategorii "Řešení za kvalitu života". Podívejte se na video!