Export záznamů onemocnění do deníku nemocí a léčení

Program Evidence skotu nově umožňuje odeslat data do webové aplikace Deník nemocí a léčení, která je k dispozici uživatelům na stránkách ČMSCH.

Aplikace Deník nemocí a léčení byla vyvinuta za účelem vybudování funkčního systému plošného sběru a evidence záznamů o poruchách zdraví jednotlivých zvířat v rámci populace dojeného skotu, včetně možnosti využití dat v kontrole dědičnosti zdraví. Zároveň umožní nahrazení ručně vedené písemné evidence léčení, tj. „Záznamů o použití léčivých přípravků“.

Z Evidence skotu lze po doplnění klíčů jednotlivých diagnóz (lze využít průvodce pro vyplnění klíče) hromadně odeslat zdravotní záznamy Vašich zvířat na web www.cmsch.cz. Pro odeslání dat lze využít buď online export změn od posledního exportu nebo export dat do souboru a jeho ruční načtení na webu ČMSCH.

https://www.cmsch.cz/novinky/aplikace-denik-nemoci-a-leceni/