Zelená nafta

Koeficient pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně od 1.7.2017 2956
Záznam spotřeby s uplatněním nároku na vrácení spotřební daně (rybníkářství, hospodaření v lese) 1561
Odeslání daňového přiznání do datové schránky ze stránek Celní správy 3567
Daňové přiznání - ZFO (právnické osoby) 2620
Doinstalování rozšížení prohlížeče pro použití on-line formuláře ZFO 2816
Uplatnení nároku na vrácení spotřební daně, odebrání části spotřeby bez vratky 2842
Záznam spotřeby s uplatněním nároku na vrácení spotřební daně (živočišná výroba) 3829
Hromadná změna typu PHM ve spotřebě 5443
Import bloků z LPIS (původní způsob, bez využití webové služby) 4315
Hromadný záznam spotřebované nafty, jeden druh práce, bloky jsou vybrány dle plodiny 6979
Daňové přiznání - tisk (pouze pro fyzické osoby) 7710
Rozpočet spotřeby nafty dle strojů 6247
Rozpočet spotřeby dle druhu práce 6264
Rozpočet spotřeby na výkon (dle průměrné spotřeby uvedené v číselníku práce) 7905
Rozpočet spotřeby dle průměrné spotřeby stroje (uvedené v číselníku strojů) 4694
Automatické kontroly správnosti údajů 5061
Přenos údajů z programu AGRONOM a rozpočet nafty na stroje 7009
Čerpání PHM na stroje, import dat z čerpací stanice, kniha jízd a přehledy o spotřebě 5025
Import bloků z LPIS 6069
Uživatelské nastavení formuláře, přidání sloupce, třídění, hledání, šíře sloupců 5371
Získání kódu SZR ID pro autentizaci uživatele pro stahování údajů pomocí webových služeb 5869