Zelená nafta

Koeficient pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně od 1.7.2017 2698
Záznam spotřeby s uplatněním nároku na vrácení spotřební daně (rybníkářství, hospodaření v lese) 1356
Odeslání daňového přiznání do datové schránky ze stránek Celní správy 3289
Daňové přiznání - ZFO (právnické osoby) 2393
Doinstalování rozšížení prohlížeče pro použití on-line formuláře ZFO 2588
Uplatnení nároku na vrácení spotřební daně, odebrání části spotřeby bez vratky 2642
Záznam spotřeby s uplatněním nároku na vrácení spotřební daně (živočišná výroba) 3628
Hromadná změna typu PHM ve spotřebě 5216
Import bloků z LPIS (původní způsob, bez využití webové služby) 4116
Hromadný záznam spotřebované nafty, jeden druh práce, bloky jsou vybrány dle plodiny 6721
Daňové přiznání - tisk (pouze pro fyzické osoby) 7449
Rozpočet spotřeby nafty dle strojů 6016
Rozpočet spotřeby dle druhu práce 5769
Rozpočet spotřeby na výkon (dle průměrné spotřeby uvedené v číselníku práce) 7685
Rozpočet spotřeby dle průměrné spotřeby stroje (uvedené v číselníku strojů) 4478
Automatické kontroly správnosti údajů 4818
Přenos údajů z programu AGRONOM a rozpočet nafty na stroje 6351
Čerpání PHM na stroje, import dat z čerpací stanice, kniha jízd a přehledy o spotřebě 4819
Import bloků z LPIS 5657
Uživatelské nastavení formuláře, přidání sloupce, třídění, hledání, šíře sloupců 4989
Získání kódu SZR ID pro autentizaci uživatele pro stahování údajů pomocí webových služeb 5401