Zelená nafta

Koeficient pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně od 1.7.2017 2478
Záznam spotřeby s uplatněním nároku na vrácení spotřební daně (rybníkářství, hospodaření v lese) 1222
Odeslání daňového přiznání do datové schránky ze stránek Celní správy 3044
Daňové přiznání - ZFO (právnické osoby) 2208
Doinstalování rozšížení prohlížeče pro použití on-line formuláře ZFO 2440
Uplatnení nároku na vrácení spotřební daně, odebrání části spotřeby bez vratky 2509
Záznam spotřeby s uplatněním nároku na vrácení spotřební daně (živočišná výroba) 3482
Hromadná změna typu PHM ve spotřebě 5074
Import bloků z LPIS (původní způsob, bez využití webové služby) 3983
Hromadný záznam spotřebované nafty, jeden druh práce, bloky jsou vybrány dle plodiny 6563
Daňové přiznání - tisk (pouze pro fyzické osoby) 7267
Rozpočet spotřeby nafty dle strojů 5849
Rozpočet spotřeby dle druhu práce 5469
Rozpočet spotřeby na výkon (dle průměrné spotřeby uvedené v číselníku práce) 7532
Rozpočet spotřeby dle průměrné spotřeby stroje (uvedené v číselníku strojů) 4331
Automatické kontroly správnosti údajů 4648
Přenos údajů z programu AGRONOM a rozpočet nafty na stroje 6044
Čerpání PHM na stroje, import dat z čerpací stanice, kniha jízd a přehledy o spotřebě 4682
Import bloků z LPIS 5437
Uživatelské nastavení formuláře, přidání sloupce, třídění, hledání, šíře sloupců 4747
Získání kódu SZR ID pro autentizaci uživatele pro stahování údajů pomocí webových služeb 5128