Zelená nafta

Koeficient pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně od 1.7.2017 2315
Záznam spotřeby s uplatněním nároku na vrácení spotřební daně (rybníkářství, hospodaření v lese) 1107
Odeslání daňového přiznání do datové schránky ze stránek Celní správy 2859
Daňové přiznání - ZFO (právnické osoby) 2079
Doinstalování rozšížení prohlížeče pro použití on-line formuláře ZFO 2307
Uplatnení nároku na vrácení spotřební daně, odebrání části spotřeby bez vratky 2395
Záznam spotřeby s uplatněním nároku na vrácení spotřební daně (živočišná výroba) 3369
Hromadná změna typu PHM ve spotřebě 4978
Import bloků z LPIS (původní způsob, bez využití webové služby) 3865
Hromadný záznam spotřebované nafty, jeden druh práce, bloky jsou vybrány dle plodiny 6453
Daňové přiznání - tisk (pouze pro fyzické osoby) 7123
Rozpočet spotřeby nafty dle strojů 5714
Rozpočet spotřeby dle druhu práce 5357
Rozpočet spotřeby na výkon (dle průměrné spotřeby uvedené v číselníku práce) 7408
Rozpočet spotřeby dle průměrné spotřeby stroje (uvedené v číselníku strojů) 4213
Automatické kontroly správnosti údajů 4551
Přenos údajů z programu AGRONOM a rozpočet nafty na stroje 5913
Čerpání PHM na stroje, import dat z čerpací stanice, kniha jízd a přehledy o spotřebě 4578
Import bloků z LPIS 5332
Uživatelské nastavení formuláře, přidání sloupce, třídění, hledání, šíře sloupců 4647
Získání kódu SZR ID pro autentizaci uživatele pro stahování údajů pomocí webových služeb 4974