Zelená nafta

Koeficient pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně od 1.7.2017 2781
Záznam spotřeby s uplatněním nároku na vrácení spotřební daně (rybníkářství, hospodaření v lese) 1419
Odeslání daňového přiznání do datové schránky ze stránek Celní správy 3363
Daňové přiznání - ZFO (právnické osoby) 2466
Doinstalování rozšížení prohlížeče pro použití on-line formuláře ZFO 2658
Uplatnení nároku na vrácení spotřební daně, odebrání části spotřeby bez vratky 2704
Záznam spotřeby s uplatněním nároku na vrácení spotřební daně (živočišná výroba) 3682
Hromadná změna typu PHM ve spotřebě 5281
Import bloků z LPIS (původní způsob, bez využití webové služby) 4173
Hromadný záznam spotřebované nafty, jeden druh práce, bloky jsou vybrány dle plodiny 6804
Daňové přiznání - tisk (pouze pro fyzické osoby) 7523
Rozpočet spotřeby nafty dle strojů 6100
Rozpočet spotřeby dle druhu práce 5902
Rozpočet spotřeby na výkon (dle průměrné spotřeby uvedené v číselníku práce) 7751
Rozpočet spotřeby dle průměrné spotřeby stroje (uvedené v číselníku strojů) 4548
Automatické kontroly správnosti údajů 4886
Přenos údajů z programu AGRONOM a rozpočet nafty na stroje 6508
Čerpání PHM na stroje, import dat z čerpací stanice, kniha jízd a přehledy o spotřebě 4885
Import bloků z LPIS 5772
Uživatelské nastavení formuláře, přidání sloupce, třídění, hledání, šíře sloupců 5095
Získání kódu SZR ID pro autentizaci uživatele pro stahování údajů pomocí webových služeb 5524