OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

 1. Základní ukázka programu
 2. Nastavení zobrazení v řádkovém editoru
 3. Ruční výběr zvířat pro pastvu
 4. Informativní výpisy
 5. Tvorba uživatelských tiskových sestav
 6. Automatické kontroly po spuštění úlohy
 7. Fulltextové vyhledávání
 8. Hromadný záznam z karet zvířat
 9. Řízení chovu

ZOOTECHNICKÉ A VETERINÁRNÍ ÚKONY

 1. Hromadný záznam o inseminaci
 2. Vytvoření připouštěcího stáda
 3. Záznam vakcinace (IBR)
 4. Harémové připouštění

POHYBY, ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

 1. Aktualizace číselníku plemen a zemí dle portálu farmáře
 2. Předání pohybu odběrateli
 3. Oprava chybně zadaného pohybu
 4. Oprava chybně zadaného pohybu narození
 5. Zaslání online hlášení a ověření validity
 6. Získání kódu ISZR pro autentizaci uživatele pro stahování údajů pomocí webových služeb
 7. Záznam průběhu porodu do hlášení centrální evidenci zvířat
 8. Hromadný záznam odsunu na jatky
 9. Hlášení pohybů zvířat centralni evidenci
 10. Prohlížení odeslaných hlášení na centralni evidenci, opakované hlášení
 11. Objednávka duplikátů ušních známek
 12. Hlášení o působnosti býka

EXPORT DAT, WEB. SLUŽBY (FARMÁŘ), IMPORTY DAT (PLEMENÁŘI)

 1. Export dat do Microsoft Excel
 2. Stažení stavu zvířat z portálu farmáře (KVT32.TXT)
 3. Nasazení počáteční stavu zvířat pomocí souboru KVT32.TXT
 4. Kontrola stavu zvířat oproti centrální evidenci pomocí souboru KVT32.TXT
 5. Aktualizace údajů z dat od plemenářů (terénní databáze)
 6. Automatické stahování chybníků
 7. Stažení objednaných ušních známek a kontrola čísel při zápisu narození

DALŠÍ

 1. Připařovací plány, inseminace, terénní databáze - CRV
 2. Sledování dobrých životních podmínek zvířat (nařízení vlády č. 74/2015 Sb.)