SEMINÁŘ ZEMĚDĚLSKÉ AGENDY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2010

INTERNET, WEBOVÉ SLUŽBY A JEJICH VYUŽITÍ

PŘEDÁVÁNÍ ŮDAJŮ STÁTNÍ SPRÁVĚ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ

 • EVIDENCE PŮDY - s minimálními náklady
 • AGRONOMICKÁ EVIDENCE – efektivně a v souladu s cross compliance
 • EVIDENCE SKOTU - operativní řízení
 • EVIDENCE PASTVY - jednodušeji to nejde

Současně s přednáškami budou probíhat ukázky GPS měření.

Seminář je zaměřen na ukázky moderních technologií a postupů. Novinkou je zavedení webových služeb do všech evidencí a předávání dat státní správě v elektronické formě.

Počet míst na semináři je omezen. Prosíme o zaslání přihlášky. Účast je bezplatná.

TERMÍNY A MÍSTA SEMINÁŘŮ:

4. listopadu 2009 10.00-13.00 hodin Motel Železné Hory, Kojice, 533 12 Chvaletice

 • Přihlásit na tento seminář se můžete ZDE.
 • Pozice na mapě, GPS Loc: 49°31'37.957"N, 15°12'59.247"E .

5. listopadu 2009 13.00-16.00 hodin Beskydský hotel Relax, Lesní 1689, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 • Přihlásit na tento seminář se můžete ZDE.
 • Pozice na mapě, GPS Loc: 49°28'7.52"N, 18°9'24.316"E .

12. listopadu 2009 13.00-16.00 hodin Motorest Rohlenka, dálnice D1, Jiříkovice 24, 664 05 Tvarožná

 • Přihlásit na tento seminář se můžete ZDE.
 • Pozice na mapě, GPS Loc: 49°11'2.582"N, 16°45'40.054"E .

18. listopadu 2009 13.00-16.00 hodin Hotel Bouzov, Bouzov 15, 783 25 Bouzov

 • Přihlásit na tento seminář se můžete ZDE.
 • Pozice na mapě, GPS Loc: 49°42'13.133"N, 16°53'32.475"E .

9. prosince 2009 10.00-13.00 hodin Harmonie hotel, Prostřední Lánov, 543 41 Lánov u Vrchlabí

 • Přihlásit na tento seminář se můžete ZDE.
 • Pozice na mapě, GPS Loc: 50°37'15.63"N, 15°39'13.827"E.

10. prosince 2009 13.00-16.00 hodin Hotel Prácheň, Strakonická 152, 341 01 Horažďovice

 • Přihlásit na tento seminář se můžete ZDE.
 • Pozice na mapě , GPS Loc: 49°19'16.087"N, 13°42'14.595"E .

PROGRAM SEMINÁŘE

Úvod (00.00 hod – 00.10 hod)

 • představení firmy AG info
 • poskytované služby a celkový přehled software

Evidence pozemků (00.10 hod – 1.00 hod)

 1. Zdroje informací
  • katastr nemovitostí
  • internet
  • služba AG info : DATA KN ON-LINE.
 2. Internet, digitální mapy a jejich využití
 3. Katastr nemovitostí, základ evidence
  • automatické dohledání nesouladů
  • řešení nesouladů
 4. Smlouvy - nový formát výstupů do pdf, word,...
 5. Elektronická komunikace s vlastníky.

Agronom (1.00 – 1.30)

 1. Portál farmáře a webové služby
 2. Ukázka vedení evidence
 3. Předpisy nitrátové směrnice a AEO EAFRD - kontroly hnojení.
 4. Využití map s programem Agronom.
 5. Vedení skladů hnojiv, hnojiště, sklady ochranných přípravků.
 6. Předávání údajů státní správě (SRS, ÚKZÚZ,...)
 7. Operativní evidence sklizně, vážní deník.

PŘESTÁVKA (1.30 – 1.40)

Evidence zvířat (1.40-2.40)

 1. Evidence zvířat na zemědělské farmě a centrální evidence
  • zákon a povinnosti vyplývající ze zákona
  • principy a pravidla centrální evidence
  • importy dat (využití internetu, importy dat z centrální evidence, plemenářů…).
 2. Zdravotní záznamy (export pro veterináře…)
 3. Evidence mléčného/masného skotu
  • import karet zvířat ze souboru centrální evidence
  • import údajů (KU, inseminace …)
  • ukázka zpracování údajů reprodukce, užitkovosti, zdraví ….
  • ukázka vytvoření hlášení po centrální evidenci (vytvoření pohybu, odeslání dávky, předvedení stáj. registru)
  • ukázka záznamu vakcinace, vyšetření IBR + export údajů na disketu)
 4. Stájové registry (skot, ovce, kozy) - informace o software
 5. Evidence pastvy a pastevní deník
  • evidence pastvy AEO EAFRD a AEO HRDP
  • webové služby a jejich využití v evidenci pastvy.
  • produkce statkových hnojiv, kontrola limitů N kg/ha
  • plány pasení
  • výpočet intenzity na přihlášené ha…
 6. Produkce statkových hnojiv

V průběhu semináře je možné předvedení dalších programů :Zelená nafta, Mechanizace, Akcie, evidenční karta,…