HOSPODÁŘSKÝ REGISTR SKOTU, OVCÍ A KOZ

SOFTWARE PRO EVIDENCI SKOTU, OVCÍ A KOZ

VIDEO - Hospodářský registr skotu

VIDEO - Hospodářský registr ovcí

  • Certifikováno ČMSCH a.s., Hradišťko pod Medníkem
  • Těsná spolupráce s centrální evidencí zvířat (nasazení stavů zvířat, výstupy na cent. evidenci, kontrola stavu zvířat oproti centrální evidenci, vedení stájového registru, export pohybů pro centrální evidenci)
  • Spolupráce s programem pastevní deník (převod zvířat do pastevního deníku a následná aktualizace stavů dle programu hospodářský registr )
  • Rekonstrukce stavů zvířat k libovolnému datu
  • Vyhledávání zvířat dle data pohybu
  • Výpočet VDJ (možnost nastavení kategorií odpovídajících různým programům (TOP – UP chov přežvýkavců, pastevní deník))
  • Záznamy o vyšetřeních a vakcinacích
  • Vážení (mimo HR koz).

Hlavní editor

Hospodářský registr skotu (ovcí, koz) je určen k pohodlné a dynamické evidenci chovaných zvířat s důrazem na požadavky centrální evidence zvířat. Zvířata je možné do programu načíst z diskety centrální evidence (případně zadat ručně). Základní informace o zvířeti jsou drženy na jednom řádku v horní části obrazovky a historie jeho pohybů je umístěna v záložce pohyby v dolní části obrazovky. Program se obsluhuje pomocí Hromadných záznamů. Zde je možné pohodlně zapsat pod vybraný pohyb a datum libovolný počet zvířat a program si všechny pohyby sám zařadí.

Vazba na centrální evidenci

Kromě načtení zvířat z diskety je možné provádět kontrolu stavu zvířat v programu oproti stavu zvířat v centrální evidenci. Z programu je možné pohodlně provádět výstupy (hlášení o pohybech) pro ČMSCH (viz obrázek). Po zadání data si program sám vybere pohyby, které do zadaného termínu patří a jednoduchým kliknutím na tlačítko "Zhotov hlášení" bude proveden export dat na disketu. Případně lze soubor zaslat jako e-mail. Součástí programu je také vedení Stájového registru. Který vzniká automaticky, při záznamech pohybů.

Program má v sobě implementovánu vazbu na program Pastevní deník. Zvířata z programu Hospodářský registr skotu, je možné exportovat do programu Pastevní deník a následně provádět jejich aktualizaci. Prioritní vždy zůstává Hospodářský registr (z něho jsou posílány pohyby na centrální evidenci). Pokud si uživatel nastaví spolupráci mezi oběma programy, každé otevření Pastevního deníku vyvolá kontrolu stavů zvířat. V případě odchylek (narození, úhyny, jatka...), nabízí automatickou změnu stavu zvířat v Pastevním deníku. V případě, že umístění zvířat ve stájích odpovídá umístění do stád v Pastevním deníku a dojde ke změně umístění, program také nabídne změnit zvířeti umístění do stáda v Pastevním deníku.