Měření pozemků v zemědělství

Pro měření pozemků v zemědělství jsme vyvinuli speciální program GEOAGRI. 

GEOAGRI

umožňuje provádět měření nad následujícími vrstvami:

  • katastr nemovitostí
  • portál farmáře - bloky
  • ortofotomapa
  • podkladové vrstvy z programu MAPY
  • další vrstvy připravujeme

Program umožňuje:

  • měření vzdáleností
  • měření ploch
  • navigaci na bod

Měření lze provádět nad uvedenými vrstvami nebo je možné importovat mapové podklady. Mapové podklady lze též připravit v programu Mapy (ukázka přípravy mapových podkladů).

 

GEOORBIT

Přesnost měření záleží na použitém přístroji případně jeho variantě. Pro přesnost měření pod 1 m je nutný příjem referenčního signálu. Referenční signál poskytuje GEOBCHOD v rámci budování sítě referenčních stanic. Každý uživatel získá vlastní účet a heslo. Poté je možné volit ze dvou tarifů. Oba tarify lze rozložit do měsíčních splátek.

Tarif Omezený Neomezený
Doba měření 100 hodin 12 měsíců
Cena bez DPH 12 000,- 24 000,-

 

Pro měření pozemků v zemědělství jsme vytipovali tyto přístroje:

Cena zahrnuje přístroj včetně software GEOAGRI.

 

Název přístroje

GPS

South

S750

GPS

South

S760

Přesnost 0,5 m  0,05 m 
Cena bez DPH na dotaz na dotaz

Součástí dodávky je přístroj s příslušenstvím, SIM karta, program Geoagri vč. licence (program pro měření v terénu).  V ceně je také celoroční podpora a servis včetně 2 leté záruční doby. 

V měsíci 6/2014 proběhly testy software GEOAGRI v reálných podmínkách a to na přístrojích bez referenčních signálů. Výsledky testů ukazují i chybný přístup k měření. Před nákupem doporučujeme seznámit se s těmito výsledky a zejména pak s doporučeními pro postup měření.