Programy Programy

                                      AG Tracker

                        GPS MONITORING PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

 

 

 

 • Vyhodnocení vykonané práce na blocích a plodinách pomocí prvků umělé inteligence

 • Sledujte jízdy práce pro rostlinnou i živočišnou výrobu

 • Mobilní aplikace pro sledování jízd

 • Mějte přehled o prováděné sklizni, osevu, hnojení a ochraně rostlin

___________________________________________________________________________________________________

Aplikace AG Tracker je webová aplikace, kde spravujete svá data odkudkoliv. Sběr dat o jízdě může probíhat třemi různými způsoby:

 • pomocí aplikace do mobilního telefonu
 • pomocí GPS jednotky
 • napojením na aplikace monitoringu vozidel třetích stran 

Vaše produkční bloky jsou automaticky synchronizovány s portálem farmáře. Program umožňuje automatický import názvů bloků a osevních postupů z programu Agronom®. AG tracker zároveň poskytuje údaje o osevu, hnojení, ochraně rostlin a sklizni pro záznam do evidence v programu AGRONOM®. .Veškeré provedené výkony jsou přiřazeny k osobě, stroji, bloku, plodině a odrůdě. Vzniká tak automaticky přehledný výkaz práce. Pro práci s výkazem práce je definovaná funkce dispečera, který může práci modifikovat, opravovat, doplňovat. Vhodně nastavenými číselníky lze automatizovat zápisy výkonů tak, že ruční zásahy mohou být minimální a velmi jednoduché. U každé práce jsou sledovány hodiny, hektary, odvezené fůry, spotřeba a motohodiny. Aplikace obsahuje řadu rozborových a přehledových sestav. Také poskytuje aktuální přehledy o průběhu osevu, sklizně a o všech prováděných agrotechnických opatření. Aplikace AG Tracker je určena pro všechny zemědělce bez specifikace velikosti. Je možné jej využívat jak na malé farmě, tak na farmě, která je rozdělena na střediska. Podporujeme i práci více firem v holdingu.

Aplikaci je možné vyzkoušet ZDARMA s mobilní aplikaci nebo s napojením na monitoring třetí strany po dobu 2 měsíců, se zapůjčenou externí GPS po dobu 1 měsíce. Registrujte se na www.agtracker.cz.

___________________________________________________________________________________________________

Co získáte s aplikací AG Tracker?

 • Výkaz práce za každý stroj a pracovníka.
 • Operativní denní, týdenní, přehledy vykonané práce, a to i za půdní bloky a plodiny.
 • Přehledy neprovedené práce na blocích s vybranou plodinou.
 • Informaci o spotřebě strojů při jednotlivých výkonech.
 • Podklady pro zelenou naftu.
 • Přehledy odvezených fůr.
 • Kalendářní přehled činností za stroje a pracovníka.
 • Zobrazení pojezdů u jednotlivých výkonů na produkčním bloku.
 • Přehlednou mapu osetých ploch s výpisem provedených prací na bloku a plodině.
 • Knihu jízd včetně spotřeby.
 • Zobrazení výkonů nad mapou produkčních bloků.
 • Podklady pro mzdy.
 • Přehled odpracované doby.
 • Podklady pro účtování nákladů mezi středisky.
 • Mnoho dalších přehledů a výkazů.

____________________________________________________________________________________________________

Využití dat:

 • k agronomické evidenci

Získané údaje slouží i jako podklad pro záznamy do agronomické evidence (program Agronom®). Například po provedení osevu se automaticky nabízí oseté bloky a plodina k záznamu do agronomické evidence. Přenosy jsou postupně doplňovány pro všechny typy činností (osev, hnojení, ochrana, sklizeň, příprava půdy).

 

 • pro zelenou naftu

Při záznamu (importu) údajů o čerpání pohonných hmot je automaticky rozpočítávána spotřeba, a to s přihlédnutím na zatížení stroje při provádění rozdílných činností. Jednotlivé činnosti jsou automaticky transformovány na výkony dle číselníku Celní správy. Údaje jsou předávány do software Zelená nafta, kde je sestaveno daňové přiznání pro vratku spotřební daně.

 

 • k operativnímu řízení

K dispozici jsou přehledy provedené práce za minulý den, týden a interval. Téměř okamžitě jsou k dispozici pracovní výkazy strojů a osob. Velkým pomocníkem pak může být přehled bloků s plodinou, na kterých nebylo provedeno určité agrotechnické opatření. K dispozici je i "kalendářní přehled" s uvedením práce, bloku. Měsíční přehled provedené práce pak dává globální pohled na činnosti v rostlinné a živočišné výrobě.

 

 • pro sledování počtu fůr a motohodin

Mobilní aplikace umožňuje zadávání počtu odvezených fůr a motohodin.

 

 • mapové podklady, zobrazení plodin a provedené práce

K dispozici je vždy aktuální mapa osetých plodin a odrůd. Při výběru bloku na mapě jsou přehledně zobrazeny i veškeré proběhlé činnosti na bloku. Samozřejmostí je pak i zobrazení jednotlivých jízd.

____________________________________________________________________________________________________

REGISTRACE AG TRACKER

 

Podkategorie