AKCIE

PROFESIONÁLNÍ PROGRAM PRO EVIDENCI AKCIONÁŘŮ A AKCIÍ

Videoukázky z programu

 • Evidence akcií na jméno (případně i doručitele).
 • Výdej akcií. Převody akcií (mezi vlastníky, z jednoho typu akcie na jiný,…).
 • Výměna akcií (změna emise, výměna akcií na doručitele za akcie na jméno)
 • Vedení historie akcií a akcionářů (historické stavy a přehledy).
 • Výplata dividend, evidence vyplacených dividend (exporty pro banky, Českou poštu,...).
 • Valná hromada, prezenční listiny, hlasovací lístky, korespondence s akcionáři (podpora e-mailové korespondence).
 • Ověřeno na emisích s více než 1 000 000 kusů akcií.

Program Akcie je určen k podrobné evidenci akcionářů a akcií (kniha akcionářů). Software vede i kompletní historii akcionářů a akcií. Vlastní ovládání programu je jednoduché. Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do funkcí. Každá funkce obsahuje editační formulář, který je členěn tak, aby jeho ovládání bylo intuitivní a rychlé.

Funkce programu

 • Výdej akcií.
 • Převod akcií.
 • Výměna akcií.
 • Stažení akcií.
 • Výpočet a výplata dividend.
 • Tisk smluv, dávkové dopisy.

Výdeje, převody a výměny akcií umožňují tisk údajů o akcionáři do formuláře akcie, případně tisk související smlouvy. Funkce výplaty dividend obsahuje export pro elektronické bankovnictví, případně Českou poštu (složenky) nebo provedení výplaty v hotovosti. Vypočtené dividendy a jejich výplaty jsou evidovány pro případné „historické tisky“. Rychlý přehled o konkrétním akcionáři je k dispozici v registru osob. Zde jsou ihned viditelné všechny držené akcie a je zde možné zobrazit historické údaje. Program zajišťuje komunikaci s akcionáři (dopisy, emaily). Pro valnou hromadu je k dispozici prezenční listina s počtem hlasů (možnost „přesměrování" hlasů na základě plné moci). K dispozici je i tisk hlasovacích lístků. Vaše požadavky určitě uspokojí řada tiskových a statistických přehledů. Program umožňuje vytvářet vlastní sestavy nebo exportovat údaje z databáze, případně sestav, do Excelu (Wordu). Agenda dopisů a smluv je vybavena „vkládanými značkami“, které umožňují tisk např. s vložením čísel akcií, informací o dividendě apod. Program využívá SQL server FireBird a je možné jej provozovat na jednom počítači nebo v síti.

Výhody řešení

 • Software ověřen v praxi stovkami uživatelů po dobu více než 15 let.
 • Software je optimalizován pro miliony akcií v evidenci.

Zajišťujeme

 • Import údajů ze stávající evidence (akcionáři, akcie).
 • Proškolení obsluhy.
 • Kvalitní technickou podporu.
 • Programové úpravy a doplnění dle požadavků.
 • Stálou údržbu a rozvoj software.