AGRONOMICKÉ PLÁNY

VÝROBA POD KONTROLOU

Přípravou plánu agrotechnických operací získáte kapacitní a množstevní přehledy (tj. množství osiv, hnojiv, množství ha pro jednotlivé práce, ... ), otestujete oprávněnost  opatření z pohledu legislativy,  usnadníte si práci při vedení povinných evidencí (program Agronom ®)  a navíc získáte i přehled o postupu prací. Program ověřuje dodržení pravidel správné zemědělské praxe, a to již ve fázi přípravy rostlinné výroby.

 

 

Stručný přehled funkcí programu:

 • kontrola pravidel správné zemědělské praxe již při plánování výkonů
 • efektivní, jednoduché a přehledné sestavení plánu:
  • přípravy půdy
  • osevu
  • výživy rostlin (plány hnojení)
  • ochrany rostlin
  • sklizně
 • výpočet množství N kg/ha dodaného živinami se signalizací hodnot vzhledem k nitrátové směrnici
 • kapacitní výpočty plánovaných výkonů v hektarech
 • kapacitní výpočty v týdenních a denních plánech
 • sumáře množství hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, řada dalších provozních sestav
 • možnost sestavení denního plánu na základě orientačního plánu a to včetně rozdělení techniky a osoby
 • přenos hotových výkonů do programu Agronom ®
 • při napojení na program AGRI MANAGER automatický záznam hotových výkonů (např. automatické sledování průběhu sklizně, hodnocení výkonů osob a strojů)
 • osevní postupy

Přenos údajů do programu Agronom ® Vám podstatně uspoří práci

 

Připravené agrotechnické operace lze přenést velice snadno do programu Agronom ®. Provedené práce mohu naráz převést do evidence Agronomu ® a při přenosu doplním potřebné společné údaje.


Ukázky z programu.

Stručný popis všech agronomických programů - leták pdf.

Ukázka formuláře sestaveného plánu výživy rostlin

Plán osevu - graf

Plán osevu - graf

Ukázka týdenního, denního plánu a sumáře přípravků.

Ukázka týdenního, denního plánu a sumáře přípravků.