Seznamte se s naším komplexem programů pro rostlinnou výrobu

Náš modulový systém vychází z více než 20 let zkušeností s tvorbou agronomického software. Nabízíme ucelený komplex softwarových programů umožňujících provádět plánování, vést řádnou evidenci a provádět řízení a optimalizaci rostlinné výroby s využitím sledování vozidel pomocí GPS, a to včetně systému ověření zásad správné zemědělské praxe. Ověření zadávaných údajů oproti legislativním pravidlům již ve fázi plánování je velice významný posun oproti všem software na trhu (a to včetně portálu farmáře), které buď kontroly neprovádějí vůbec nebo jen v omezené míře, především však až následně po aplikaci. Jednotlivé software lze provozovat i samostatně.

  • Agronomické plány – rychlé a jednoduché sestavení plánu rostlinné výroby.
  • Agri manager (GPS) – okamžité sledování postupu prací, sledování výkonů strojů a osob (podklady pro mzdy), pracovní příkazy a výkazy, možnost automatizace napojením na GPS.
  • Agronom ® – software pro evidenci provedených agrotechnických operací

Další software pro využití v rostlinné výrobě

  • Geoagri – software pro měření vzdáleností a ploch v terénu pomocí GPS.
  • Sklizeň - evidence sklizně, vážní deník, operativní sledování postupu sklizně.
  • Mapy - mapová nadstavba pro programy Agronom ®, Evidence půdy a další.

Software vyvinutý ve spolupráci s VÚRV a VÚZT

  • Ekonomické prahy škodlivosti – ověření oprávněnosti a ekonomické opodstatnění použití postřiku u polních plodin.
  • Výpočet reziduí v ovoci - (distribuce pololetí 2015)
  • Ekonomické prahy škodlivosti pro ovoce, zeleninu, chmel a vinnou révu – (distribuce konec roku 2015)

Stručný popis všech agronomických programů - leták pdf.

Seznamte se s naším komplexem programů pro rostlinnou výrobu formou video prezentace (zde).