Evidence půdy Evidence půdy

Církevní restituce pozemků

 • poskytujeme software Evidence půdy určený k evidenci pozemků
 • poskytujeme údaje z katastru nemovitostí (on - line aktualizace).

Dále nabízíme

 • výběr pozemků určených pro restituce z údajů katastru nemovitostí
 • identifikaci pozemky na mapě (včetně poskytnutí software pro interaktivní vyhledávání)
 • zakázkové vedení evidence pozemků dle požadavků zadavatele.

V případě zájmu nás kontaktujte: Ing. Pavel Palas, tel. 491 615 451 (0), Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Program svým propojením na portál farmáře, data katastru nemovitostí a na webovou aplikaci nahlížení do katastru zajišťuje správnost evidence a její neustálý soulad s údaji katastru.

Evidence půdy 2020 - nové přístupy, nové technologie

Náš software Vám zajistí automaticky soulad dat s katastrem nemovitostí a s půdními bloky z LPIS.  Zároveň minimalizujeme náklady na data katastru.

Nový mapový modul Vám zobrazí právní důvody užívání pozemků.

Smlouvy s vlastníky považujeme za citlivý údaj. K nim nemá přístup nikdo, mimo pověřených pracovníků. 

Potřebujete znát vlastníky pozemků mimo produkční bloky?

Přinášíme řešení pro směny a náhradní užívání pozemků. Údaje o pozemcích a listy vlastnictví jsou aktualizovány na základě zákresu polygonu. Údaje o pozemcích v polygonu jsou automaticky udržovány. Tj. program informuje o jakékoliv změně ať už vlastnictví nebo výměry, kultury apod.

Zajímají vás údaje ke konkrétním listům vlastnictví?

Program umožňuje objednávat data katastru pro jednotlivé listy vlastnictví. Údaje za list vlastnictví jsou pak průběžně aktualizovány.

Potřebujete automaticky udržovat údaje o listech vlastnictví u pozemků v bloku?

Program automaticky aktualizuje údaje listů vlastnictví pro pozemky katastru nemovitostí v blocích. O veškerých změnách je uživatel software jednoduše informován,

Jsou čísla parcel v pořádku?

Zjistíme to ihned po spuštění programu. Program si stáhne správná čísla parcel a provede na pozadí úlohy kontrolu Vašich dat. O chybách Vás informuje.

OBJEDNÁVEJTE DATA KATASTRU U NÁS

Objednávka dat se provádí prostřednictvím programu. Cena dat a pravidla poskytování jsou stejná jako na katastrálním úřadě.

Termín odběru dat si stanovíte sami. Data katastru jsou aktualizována každý měsíc se stavem k 1 dni měsíce.

Program zajišťuje automatické aktualizace databázových údajů dle katastru nemovitostí.

Objednávat data můžete na základě:

 1. Zákresu polygonu
 2. Listů vlastnictví
 3. Celé katastry s možností omezení dle
  1. Kultury
  2. Stavební a zemědělské půdy
  3. Parcel ve zjednodušené evidenci.

Propracovaný systém příznaků chyb a kontroly na pozadí.

Program je vybaven systémem kontrol, který se snaží eliminovat chyby v evidenci na minimum. Po každém zapnutí běží kontroly na pozadí (tj. nebrzdí vlastní zpracování). Dále program obsahuje u každého záznamu listu vlastnictví a pozemku příznak, zda je na tento list (pozemek) správně vystavena smlouva.

Video ukázky z programu zde.
Další popis programu.

V případě zájmu Vás poskytneme program na vyzkoušení po dobu 1 měsíce zdarma. Program Vám umožní okamžitě stáhnout v digitalizovaných katastrech pozemky v produkčních blocích a to včetně údajů o vlastnících. Na základě těchto údajů můžete ihned vystavovat smlouvy.

Program "na zkoušku" je plně funkční, po uplynutí zkušební doby je zablokován. Data lze kdykoliv zpřístupnit zakoupením řádné licence.

Program můžete objednat telefonicky nebo mailem (prosíme o správné uvedení názvu firmy, adresy a IČO). V objednávce uvádějte prosím "Evidence půdy 1 měsíc zdarma".

Program Evidence půdy automaticky aktualizuje údaje o pozemcích s využitím internetu:

 1. dle údajů z portálu farmáře
 2. dle údajů katastru nemovitostí

Aktualizace dle portálu farmáře (eAgri)

Aktualizace probíhá každý měsíc. Po zjištění nových dat na portálu farmáře jsou staženy a aktualizovány tyto údaje:

 • zařazení pozemků do bloků
 • údaje o pozemcích a vlastnících (pouze pro pozemky zařazené v blocích)

Zařazení pozemků a stahování údajů se provádí pouze pro pozemky katastru nemovitostí, tj. nejsou k dispozici údaje pro pozemky ve zjednodušené evidenci.

Aktuální data jsou k dispozici přibližně k 15. dni v měsíci.

Aktualizace dle údajů katastru nemovitostí

Data poskytujeme na základě smlouvy s ČÚZK. Aktuální data jsou k dispozici přibližně k 10. dni v měsíci. Cena dat a pravidla poskytování se řídí ceníkem a předpisy ČÚZK.

Termíny odběru (4x ročně) lze nastavit na libovolné měsíce.

Objednávka dat se provádí v programu Evidence půdy a je možné provádět tyto objednávky:

 • nezkontrolované parcely (tj. parcely, které jsou v evidenci a nebyly obsaženy v údajích z portálu farmáře)
 • dle čísel parcel
 • parcely dle zakreslených polygonů v programu Mapy (vhodné pro směny a náhrady)
 • dle listu vlastnictví (lze objednat LV pro vlastníka programu - tj. údaje o vlastních parcelách)
 • celé katastry s možností omezení dle druhu pozemku, způsobu evidence (parcely KN, parcely ve zjednodušené evidenci), kultur

Dle pravidel ČÚZK jsou data poskytována v cyklu 1+3. Tj. první dávka je placená a další tři v rámci roku jsou zdarma. Standardně je nastaven odběr po čtvrtletích, ale uživatel si může přednastavit libovolný odběrový kalendář. Cena dat v dalších letech činí 20% z původní ceny a data jsou opět poskytována systémem 1+3.

Pro uživatele programu MAPY jsou poskytovány definiční body zdarma. Tj. program pracuje s pozicí parcel na mapě bez poplatků za tuto informaci.

Evidence pozemků 2020

 • nejrozšířenější program pro pachtovní smlouvy v ČR
 • nyní s novým rychlým mapovým modulem
 • používají velké firmy (i nad 20 000 ha) až po malé farmy, reference poskytneme na vyžádání
 • navštívíme Vás, program předvedeme a zároveň zavedeme do zkušebního režimu

Mapová vizualizace právního důvodu užívání pozemků v produkčním bloku

Nový mapový modul Vám snadno a rychle zobrazí pozemky, pozemky na smlouvě, vizualizuje  stav právního důvodu užívání u všech pozemků ve vybraném produkčním bloku.

Evidence pachtovních a podpachtovních smluv v relaci s katastrem nemovitostí

 • pravidelná automatická aktualizace dat katastru nemovitostí („bez chození na katastrální úřad“)
 • indikace nesouladů pachtovních a podpachtovních smluv proti katastru nemovitostí

Sledujeme dražby zemědělských pozemků

 • na základě objednávky Vás informujeme o dražbách ve Vámi vybraných katastrech
 • pozemky, které užíváte, jsou automaticky označeny

Pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 • automaticky označíme pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ve Vaší evidenci

Jednoduché sestavení pachtovních smluv

 • mnoho algoritmů výpočtu pachtu
 • automatická aktualizace cen pozemků podle průměrné ceny v katastru
 • automatická aktualizace cen pozemků dle BPEJ
 • možnost různých příplatků (např. za honitbu)
 • sestavení textace a příloh dle individuálních požadavků
 • automatické vyřazení „okrajových pozemků v produkčním bloku“ ze smluv
 • daň z nemovitosti jako přípočet nebo součást pachtu

Automatická identifikace chyb v evidenci

 •  smlouvy, pozemky  a listy vlastnictví

Krácení a přepočty pachtů

 • navýšení pachtu je velice jednoduché
 • pacht můžete krátit při náběhu nebo ukončení smlouvy

Výplata pachtů

 • možnost „kumulace pachtů“
 • výplata v hotovosti, složenkou, na účet