CO JSOU DEFINIČNÍ BODY PARCEL

Definiční body parcel a mapa s využitím internetové služby ČÚZK

 Datový blok "definiční body parcel" je označovaný jako DEBO (obraz definičních bodů). Zjednodušeně řečeno, jedná se o bod, kterým je označena parcela a to včetně souřadnic S-JTSK, takže lze tento bod využít k dohledání na mapě. Data, která poskytuje katastrální úřad v digitální formě (VFK), byla doplněna o tento formát a blok DEBO můžete objednat jako součást popisných informací (osoby, LV, parcely,...). Pro využití definičních bodů parcel je nutný program Mapy.

VYUŽITÍ DEFINIČNÍCH BODŮ PARCEL

Vzhledem k tomu, že blok definičních bodů (DEBO) obsahuje souřadnice bodu a číslo parcely je pak možné provádět dohledáváním dle čísla parcel na mapě. Nejedná se o plnohodnotnou náhradu digitální katastrální mapy, ale definiční body parcel umožňují levnou variantu řešení (blok DEBO by měl být poskytován k popisným informacím bez doplatků). Jedná se o ne zcela plnohodnotnou náhradu digitální mapy, ale vzhledem k ceně rozhodně doporučujeme k vyzkoušení.

PROGRAM MAPY, EVIDENCE PŮDY A DEFINIČNÍ BODY PARCEL

Program Katastr nemovitostí (součást Evidence půdy) byl již upraven tak, aby uměl importovat definiční body parcel ve formátu VFK. Rovněž je v distribuci verrze programu MAPY, která umí pracovat s těmito definičními body.

PŘÍKLAD VYUŽITÍ "INTERNETOVÉ" KATASTRÁLNÍ MAPY A DEFINIČNÍCH BODŮ

Program MAPY využívá internetové mapové služby ČÚZK (zobrazení mapy z internetu – iMapy) a umí zobrazit katastrální (nebo jinou poskytnutou mapu) jako podklad mapy produkčním blokům. Pokud importujete popisné informace (osoby, LV, parcely) včetně bloku definičních bodů do modulu katastr nemovitostí, pak lze využívat následujících funkcí:

  • zobrazit vybranou množinu pozemků (pozemků na smlouvě, na LV apod.) na mapě "internet ČÚZK"
  • při prohlížení mapy "internet ČÚZK" umožní okamžitou informaci o vlastníkovi
  • výběr parcel nad mapou "internet ČÚZK" a přenos údajů do Evidence půdy
  • výpočet "hrubé identifikace" parcel do produkčních bloků (tj. vybere body spadající do bloku, lze následně upravit).

UPOZORNĚNÍ: Definiční body parcel mohou zjednodušit vedení evidence půdy, ale nenahrazují digitální mapu (nelze pracovat s hranicí parcel).

STRUČNÝ PŘEHLED NOVINEK V KATASTRU NEMOVITOSTÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ Z INTERNETU

  1. Využití mapové služby ČÚZK umožňuje při připojení na internet zobrazit katastrální nebo jinou poskytnutou mapu jako podklad např. produkčních bloků.
  2. V kombinaci s definičními body parcel je možné vybírat parcely nad mapou služby ČÚZK, zobrazovat vlastníky, přebírat do Evidence půdy (případně zobrazovat parcely v evidenci) atd.

Informaci o využití definičních bodů parcel získáte i v popisu programu MAPY.