Dokumenty ke stažení - Agronom®

 

Kontroly

 1. Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019 (eAGRI)
 2. Příručka pro žadatele 2017 - KONTROLY NA MÍSTĚ (SZIF)

 

Dotace

 1. Dotace 2019 - metodické příručky, aktuality (eAGRI)
 2. Dotace 2019 - prezentace (VÚVR)
 3. Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2018 (eAGRI)
 4. Metodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, platná pro rok 2018 (eAGRI)

 

Hnojení

 1. Nitrátová směrnice - s účinností ke dni 1. 3. 2018 došlo k novelizaci nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (VÚRV)
 2. Výživa rostlin, hnojení a hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší (Zemědělský svaz ČR)
 3. Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (VÚRV)
 4. Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (VÚRV)
 5. Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy (VÚRV)

 

Ochrana

 1. Informace ke zkracování ochranných vzdáleností - tzv. "všeobecné pravidlo" (eAGRI)
 2. Příloha č. 2 Tabulky zkrácení ochranných vzdáleností (eAGRI)
 3. Přípravky na ochranu rostlin - minimalizace úletu přípravků (ÚKZÚZ)
 4. Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely - rok 2018 (ÚKZÚZ)
 5. Včelstva v LPIS od 5. 3. 2018 (eAGRI)
 6. Výklad údajů na etiketách přípravků na ochranu rostlin (ÚKZÚZ)
 7. Ochranné vzdálenosti k ochraně zdraví lidí (SZÚ)

 

Ostatní

 1. Změna protierozních podmínek v rámci standardu dobrého zemědělského stavu půdy DZES 5 s účinností od 1. ledna 2019 (eAGRI)
 2. Informační podpora zemědělských podnikatelů, DZES 5 do 1. 1. 2019 (Zemědělský svaz ČR)
 3. Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., platná pro rok  2018 (eAGRI)
 4. Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, platná pro rok 2018 (eAGRI)
 5. Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., pro rok 2017 (eAGRI)
 6. Vzor havarijního plánu (eAGRI)

 

Eroze od 1. 1. 2019

 1. Portál farmáře - Registr půda LPIS
 2. Změna protierozních podmínek v rámci standardu dobrého zemědělského stavu půdy DZES 5 s účinností od 1. 1. 2019 (eAGRI)
 3. Průvodce zemědělskou Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019 (eAGRI)
 4. Informační podpora zemědělských podnikatelů (str. 8 - 19) (Zemědělský svaz ČR)
 5. DZES 5 - prezentace (VÚVR)