TECHNICKÁ PODPORA

Technická podpora je poskytována zdarma (telefonicky, mailem) v rámci technologické záruky.

DALŠÍ ROZVOJ PROGRAMŮ

U veškerých programů probíhá aktualizace dle legislativy a technického rozvoje. Nové verze jsou průběžně k dispozici na internetu a na vyžádání zasílány na CD.

ZAHRNUTÍ POŽADAVKŮ UŽIVATELŮ DO SOFTWARE

Zahrnujeme požadavky uživatelů do software - v rámci technologické záruky zdarma.

KONZULTACE

Konzultace jsou poskytovány po dohodě v sídle naši firmy nebo u zákazníka. Disponujeme sítí obchodního a technického zastoupení (více).

ŠKOLENÍ

K programům jsou pořádána pravidelná školení (více).

PORADENSTVÍ PRO EVIDENCI PŮDY

Zkontrolujeme Vaši evidenci a metodicky poradíme.

POSKYTOVÁNÍ DAT KATASTRU NEMOVITOSTÍ ON-LINE.

Data z katastru nemovitostí (včetně digitální katastrální mapy) lze objednat online prostřednictvím programu Evidence půdy. Data jsou poskytována selektivně (tj. výběr dle parcel, kultur,...). Podrobné informace naleznete na uživatelských stránkách. Data jsou poskytována bez dalších příplatků, tj. dle ceníku ČÚZK (tj. za cenu stejnou jako na katastrálním úřadě).

ZAKÁZKOVÁ TVORBA DEFINIČNÍCH BODŮ PARCEL

Na základě dohody zhotovujeme definiční body parcel pro katastry, kde nejsou k dispozici.