DOKUMENTACE KE ŠKOLENÍ

Název projektu: Odborné vzdělávání k zákonným povinnostem zemědělských podniků

Pořadatel: Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci s AG info, software pro zemědělství.

Identifikační číslo projektu: 13/018/1310b/452/000081

Účastníci obdrží v tištěné verzi + CD

A1. Základy agronomické evidence v souladu se zákonnými požadavky na hospodaření.

A2. Zákonné požadavky na hospodaření-evidence hnojení s bilancí živin a související agronomická evidence, plánování osevních postupů.

A3. Plánování a evidence zemědělských prací (agrotechnických opatření) se zaměřením na legislativní povinnosti a nové technologie. (dokumentace A1+A2)

B1. Evidence uživatelských vztahů k zemědělské půdě v návaznosti na provozní evidenci půdy v zemědělském podniku - začátečníci.

B2. Evidence uživatelských vztahů k zemědělské půdě v návaznosti na provozní evidenci půdy v zemědělském podniku - pro pokročilé.

G1. Využití webových služeb (mapových podkladů) portálu farmáře, ČÚZK a dalších, pro vedení agronomické ev. v souladu s legislativními požadavky a jejich využití pro vedení ev.dle vlastnických vztahů v návaznosti na zákonné požadavky.

D1. Zákonné požadavky na hospodaření-evidence hospodářských zvířat.

E1. Vedení stájového registru zvířat, výpočet zatížení pastvy VDJ/ha a N kg/ha.