Mapy

Identifikace pozemků PK (KN) na mapě (určení parcel PK v produkčních bloků).

Velkým problémem při vedení evidence je zjištění polohy parcel PK a jejich vlastníků. S využitím internetových map PK a map produkčních bloků mohu parcely „jednou pro vždy“ označit identifikačním bodem (identifikační bod = definiční bod parcely, který si vytvořím ručně). Údaje o vlastnících program přebírá buď z dat katastru nemovitostí nebo z internetu.