Daně z nemovitostí

Videoukázky z programu

Možnosti programu:

  • sestavení daňového přiznání pro firmu (pozemky v užívání) i pro jednotlivé vlastníky
  • sestavení daňového přiznání pro více osob
  • možnost importu dat z programů Evidence půdy nebo Katastru nemovitostí
  • výstup daňového přiznání v elektronické podobě
  • aktualizované průměrné ceny v katastrech a místní koeficienty pro každý rok
  • aktualizované formuláře daňového přiznání pro každý rok
  • zahrnuta legislativa

Příklady sestavení daňových přiznání a jejich tisku (klikněte pro zvětšení)

Příklad sestavení daňového přiznání pro pozemky Příklad sestavení daňového přiznání pro stavby Ukázka tisku daňového přiznání