OBSÁHLÁ KONTROLA ÚDAJŮ

Systém provádí automatické kontroly dle legislativy. Naší snahou je obsáhnout v maximální míře veškerá legislativní pravidla. Vzhledem k poměrně dynamickým změnám pravidel, změnám v katalogu přípravků na ochranu rostlin a k dalším obecným vlivům (některá pravidla není možné implementovat) je nutné brát tento systém jako informativní. Seznam kontrol je součástí dokumentace.

 

KONTROLY

 • Kontroly hnojení dle nitrátové směrnice.
 • Kontrola použití přípravku na ochranu rostlin dle registru přípravků.
 • kontrola registrace na plodinu, škodlivý organismus, maximální dávku
 • kontrola použití účinných látek za období
 • kontrola použití OPVZ (ochranné pásmo vodních zdrojů)
 • automatické snížení výměry postřiku při zápisu dle omezení přípravku (voda, svažitost, kraj pozemku, ohrožené skupiny obyvatel, OPVZ)
 • Kontroly minim a maxim dle uživatelského nastavení (ochrana i hnojení).
 • Kontroly pravidel použití kalů a sedimentů.
 • Kontroly umístění hnojišť.

 

AUTOMATICKÉ LEGISLATIVNÍ KONTROLY 

 • DZES – standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy
 • PPH – povinné požadavky na hospodaření
 • AEKO – Minimální požadavky na použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin