Expertní systém pro výpočet MLR u ovoce a zeleniny

Software využívá modely degradace reziduí pro jednotlivé ovoce a zeleniny. Na základě použitého prostředku nebo účinné látky je vypočítána křivka degradace reziduí a pro stanovené MLR je pak stanovena akční ochranná lhůta.  

Výpočet probíhá na základě zadané plodiny a prostředku na ochranu rostlin. Na základě tohoto je stanovena akční ochranná lhůta, tj. počet dní mezi aplikací a sklizní, tak aby bylo dosaženo stanovené MLR (to odpovídá reziduu v mg/kg produkce).

Případně při zadání data postřiku a data sklizně je naopak proveden výpočet MLR a výpočet předpokládaného množství rezidua v mg/kg produkce.

Software byl vyvinut ve spolupráci s :

Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i.