Uzavření evidence - doporučený postup

 

1. Instalujte aktuální verzi programu Agronom®.

2. Proveďte postupně všechny aktualizace v záložce Aktualizace.

3. Aktualizace snížení výměry hnojení, OR (při automatickém odečtu výměry). Pokud po každé aktualizaci produkčních bloků z LPIS netisknete protokol a nedoplňujete hodnoty snížení výměry, vytvořte sestavu PBKO0241 v nabídce Sestavy - Změny a doplňte hodnoty v nabídce Detaily pozemku - Snížení výměry (voda do 3 m, do 25 m) a Snížení výměr ochrany (od vody, od kraje, oblast obyvatel).

4. Pokud používáte program Evidence pastvy, zkontrolujte importovaná data na příslušných DPB (díly produkčních bloků), případně proveďte import za chybějící období.

5. V nabídce Nástroje - P-Parametry zkontrolujte (případně upravte) zadané hodnoty a zaškrtávátka, v nabídce Kontrola ochrany - Tolerance dávky musí být hodnota 0 %.

6. V nabídce Číselníky - 3 Agronomické číselníky - 3 Hnojivo opravte položky označené červeně.

7. V záložce Kontroly stiskněte tlačítko Provést kontroly a projděte zobrazené sestavy.

8. Stiskněte tlačítko Kontroly evidence a projděte sestavy v nabídce Kontroly před ohlášenou kontrolou a uzavřením evidence.

Výše uvedený postup doporučujeme provádět 1x za měsíc před uzavřením evidence.

 

V případě vyžádání:

9. ÚKZÚZ - statistika postřiků za rok 2019 - nabídka Nástroje - 9 Export do Portálu farmáře - 2 Export sumářů ochrany na Portál farmáře (Statistiky postřiků) před odesláním dat zkontrolujte sestavy v nabídce Tisk a Kontrola přiřazení plodin. (video)

10. ÚKZÚZ - statistika hnojení za rok 2019 - nabídka Nástroje - 9 Export do Portálu farmáře - 3 Export statistik hnojení na Portál farmáře před odesláním dat zkontrolujte sestavy v nabídce Tisk a Hnojení.

 

11. V nabídce Sestavy - Podklady pro statistiku naleznete podklady pro vyplnění Ročního výkazu o sklizni ZEM 6-01.

12. Skladová evidence i pro statková hnojiva - povinnost vést evidenci platí od 1. 5. 2017 (viz. Nitrátová směrnice str. 9)

13. Zálohování dat - doporučujeme provést zálohu dat vždy v den, kdy pořídíte změnu v datech. V nabídce Nástroje - 1. Vytvoření zálohy dat na tzv. flešku (flash disk) nebo externí disk. Pokud máte firemní síť a server, dohodněte se správcem  na způsobu zálohování dat. Záloha provedená jenom na disk C je v případě poruchy disku nedostupná!

14. Lhůty

  • povinnost zaznamenat aplikaci přípravku na ochranu rostlin do 24 hodin, záznamy archivovat 10 let,
  • povinnost zaznamenat aplikaci hnojiv (včetně pastvy zvířat) a pomocných látek, do 1 měsíce, záznamy archivovat 7 let.