Zelená nafta

Software pro evidenci nákupů a spotřeby nafty v zemědělské výrobě a pro evidenci spotřeby topných olejů, včetně sestavení podkladů a daňového přiznání na vratku spotřební daně.

AG info Vám zajistí spolehlivou a průkaznou evidenci zelené nafty.

Program sestavuje daňové přiznání a zajišťuje vedení veškeré potřebné evidence pro:

 • rostlinnou výrobu
 • živočišnou výrobu
 • rybníkářství
 • hospodaření v lese

Program "Zelená nafta" vychází ze zákona č. 353/2003 a souvisejících předpisů - zákona 4/2019 Sb. a vyhlášky 79/2019 Sb. 

Celní správa - shrnutí novinek 2019 

Pokud se rozhodujete mezi normativy a evidencí spotřeby, pak jsme pro Vás nachystali článek o postupu propočtu : "Zelená nafta 2019".


Videoukázky.

 Program Zelená nafta je možné provozovat ve dvou režimech:

 • Pouze jako podklad pro sestavení daňového přiznání s minimálními nároky na pořízení dat. Eviduje se pouze nákup a spotřeba nafty. Spotřebu lze zadat rozpočtem celkového množství.
 • Kompletní detailní evidence nákupů, čerpání i spotřeby nafty. Kromě daňového přiznání lze z pořízených údajů generovat řadu rozborových sestav, povinné výstupy při uložené záznamní povinnosti, podklady pro mzdy apod.

Program eviduje:

 • nákup nafty a topných olejů
 • spotřebu nafty na zemědělské a nezemědělské činnosti
 • spotřebu topných olejů

V nadstavbových funkcí je možné sledovat:

 • čerpání PHM na jednotlivé stroje (možnost načítání údajů z čerpacích stojanů)
 • spotřebu PHM na jednotlivé stroje
 • spotřeba PHM na jednotlivé činnosti, plodiny, pozemky, dle řidičů,…
 • vedení knihy jízd
 • jednoduchá evidence periodických kontrol strojů

Program umožňuje rychlé a efektivní zadávání údajů:

 • automatická aktualizace bloků a jejich výměr z LPIS
 • hromadné zadávání výkonů s automatickým rozpočtem nafty na bloky
 • možnost automatických rozpočtů nafty podle:
  • průměrné spotřeby strojů
  • průměrné spotřeby na činnost
 • k dispozici jsou průměrné normativy spotřeby na jednotlivé činnosti
 • množinové operace podstatně usnadňují zadávání výkonů a spotřeby

Vazby na jiné programy:

 • export údajů z programu Agronom ® (exportují se výkony s možností automatických rozpočtů celkové spotřeby nafty dle různých kritérií)
 • export údajů z mezd (po dohodě)
 • import údajů ze Zelené nafty do mezd (po dohodě)
 • program může získávat údaje z GPS monitoringu vozidel prostřednictvím programu AG Tracker.

 


Loading...